Kategorija Jaunumi19. marts, Sv. Jāzeps – Vissvētākās  Jaunavas Marijas līgavainis

LIELI SVĒTKI
Sv.Mise plkst. 11:00 un 18:00

Lasīt vairāk

17. martā Sv.Mise 9:00 tiks celebrēta poļu valodā un 11:00 – latviešu valodā. Mūsu draudzē viesosies pr. Ilmārs Kravalis.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

KOPĪGĀS SV.MISES VISDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00 TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES ŠĀDOS NODOMOS:

1.martā

Par draudzes locekļiem , lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas Sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

8.martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem Sakramentiem, nāvi.

15. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

22. martā

Par Dieva bausļu pildīšanu, par ģimenēm un par slimniekiem.

29. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un viņa baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju.

5. aprīlī

Pateicība Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu pestīšanu...

Lasīt vairāk

Uzsākta draudzes baznīcas projekta legalizācija

This image has an empty alt attribute; its file name is CIMG0002.jpgLai varētu turpināt baznīcas renovācijas darbus ir jāizstrādā jauns legalizācijas projekts esošajai baznīcas ēkai. Šos darbus uzņēmušies veikt arhitektu biroja “GRAF X” arhitekti, kas arī ir baznīcas pirmā projekta autori. Projekts varētu tikt izstrādāts līdz 2020. gada vasarai.

Lai izstrādātu projektu , jāveic sekojoši darbi:

  • nesošo metāla konstrukciju laboratoriskā izpēte (šis darbs jau paveikts 2018. gadā);
  • pilna baznīcas konstrukciju  apsekošana un pamatu izpēte;
  • jāveic ģeodēzija, baznīcas uzmērīšana un topogrāfija;
  • baznīcas projekta izstrāde;
  • būves apsekošana pēc projekta saskaņošanas un datu atjaunošana inventarizācijas lietā.

Bez iepriekšminētajiem darbiem jāizstrādā projekts  vīto metāla kolonnu piepildīšanai ar betonu, lai pal...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Sv.Mises

No 12. februāra Sv.Mises darbadienās un brīvdienās notiks kā parasti.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Ar tikšanos Salaspilī dziedātāji sāks gatavoties Liepājas liturģiskās mūzikas darbnīcām

Šovasar no Jāņiem līdz Pēteriem Liepājas Dominika klosterī notiks Liturģiskās mūzikas darbnīcas, kuras vadīs poļu komponists un diriģents Pāvels Bembeneks (Paweł Bębenek). Viņš darbnīcas Liepājā vadīja arī pērn, kad uz tām bija ieradušies gandrīz piecdesmit dziedātāji no visas Latvijas un arī Viļņas, kas mācījās viņa dziesmas. Kā informē Svētā Dominika draudzes sholas vadītāja un darbnīcu vadītāja Kristīne Locika, gatavojoties pasākumam, plānotas vairākas tikšanās potenciālajiem darbnīcu dalībniekiem, un pirmā no tām šo sestdien, 19. janvārī, pl. 11 norisināsies Salaspils katoļu baznīcas kora telpās, Rīgas ielā 26.

Doma rīkot tikšanās potenciālajiem mūzikas darbnīcu dalībniekiem radās, jo šovasar plānots ne tikai atkārtot i...

Lasīt vairāk

Konference vīriem Aglonā

22. – 24. februārī notiks Svētā Jāzepa vīru organizētā konference Aglonā, uz kuru tiek aicināts ikviens! Konference būs bez maksas – par ziedojumiem. Lūgums aizpildīt REĢISTRĀCIJAS ANKETU, lai pieteiktos šim pasākumam. 

Vairāk par Sv. Jāzepa vīru kalpošanu var uzzināt www.jazepaviri.lv

Lasīt vairāk

AICINĀJUMS

2019.gada katra mēneša 7.datumā

sev ērtajā vietā un laikā

lūgties svētā Rožukroņa vienu daļu

par sevi un saviem tuviniekiem:

ģimenē, rados, kaimiņos, darbā, draudzē

Dievmātes godināšana vienmēr ir nesusi

brīnumaina spēka pilnus augļus

Lasīt vairāk