Kategorija JaunumiNovembris mūsu draudzē

All-SaintsNovembra mēnesis sākas ar divām svētku dienām – Visu svēto dienu un mirušo piemiņas dienu.

Visu svēto diena mūs aicina atsaukties mūsu Kunga vēlējumam kļūt svētiem. Tā atgādina, ka svētums nav kaut kādas  atsevišķas cilvēku  grupas dzīves veids vai “skaists ideāls”, kas jāapbrīno , bet ikkatra kristieša dzīves ceļš un mērķis. Mēs visi varam būt svēti!

Mirušo pieminas dienā, Svētajā Misē mēs pieminam savus mirušos brāļus un māsas, lūdzot, lai Baznīcas bērnu dvēseles tiktu šķīstītas no grēkiem un to sekām un lai kļūtu līdzdalīgas Kunga godībā Debesīs. Baznīca aicina no 1. līdz 8. novembrim apmeklēt kapus un lūgties nodomā par mirušajiem tādā veidā iegūstot viņiem atlaidas.

24...

Lasīt vairāk

PASĀKUMI VISU SVĒTO DIENĀ UN MIRUŠO PIEMIŅAS DIENĀ

allsaints1.novembris, piektdiena VISU SVĒTO DIENA  LIELI SVĒTKI

Plkst. 11.00 Svētā Mise
Plkst. 18.00 Svētā Mise un procesija
Šai dienā atļauts lietot gaļas ēdienus.

2.novembris, sestdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Plkst. 11.00 Svētā Mise
Plkst. 18.00 Svētā Mise un procesija
Plkst. 15.00 Svētā Mise Baldonē

Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur lūdzoties Kunga lūgšanu ,,Tēvs mūsu’’ un ,,Es ticu’’, var saņemt pilnas atlaidas.

1. un 2.novembrī baznīca būs atvērta visu dienu.

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, ja laikā no 1. līdz 8.novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem. Šajās dienās atlaidas drīkst upurēt tikai par mirušajiem

Ziedojumi tiek vākti diacēzes Kūrijai...

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Es ticu Laipni aicinām sievietes uz lekcijām par Katoļu Baznīcas katehisma tēmām. Šajā gadā iesāksim lekciju ciklu par tēmām, kas saistītas ar mūsu ticības pamatiem un ietvertas „Es ticu” lūgšanā.

Lekcijas notiks mūsu draudzes telpās divas reizes mēnesī, ceturtdienās plkst. 18:00. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26571446 (Dārta).

Lekciju datumi 2013. gadā:
24. oktobris;
7. un 21. novembris;
5. un 19. decembris.

Lasīt vairāk

Oktobra mēnesis mūsu draudzē

rosary-madonna2bIr klāt rožukroņa mēnesis – oktobris. 7. oktobris ir arī mūsu draudzes aizbildnes – Dievmātes Rožukroņa karalienes svētki, kurus uzsāksim ar atlaidām no 3. līdz 6. oktobrim (dievkalpojumu kārtība atlaidu laikā atrodama šeit).

Dievmātes – Rožukrona karalienes svētkus 1573. gadā iedibināja pāvests Pijs V, lai pateiktos Dievmātei par brīnumaino kristiešu flotes uzvaru pār turku armādu 1571. gadā pie Lepanto. Vēsturnieki uzskata, ka daļēji šo uzvaru var izskaidrot ar jaunu kara kuģu izmantošanu, kurus īpaši šai kaujai izgatavoja Venēcijā, taču visi ir vienisprātis, ka tas tomēr bija īsts brīnums, jo pretinieka pārspēks bija vairākkārtējs. Iespējams, tieši šo svētku dēļ oktobris tiek dēvēts par Rožukroņa mēnesi.

Lai arī par Rožukr...

Lasīt vairāk

Mūsu draudzes aizbildnes Vissvētākās jaunavas Marijas, Rožukroņa Karalienes svētki.

00131

Tuvojās mūsu draudzes aizbildnes – Vissvētākās jaunavas Marijas, Rožukroņa Karalienes svētki (7. oktobris) un draudzē no 3. oktobra ir paredzēti vairāki notikumi. Lai kuplinātu šos draudzes svētkus, ir aicināti priesteri no citām draudzēm, kā arī priesteri, kas kalpojuši mūsu draudzē. Svētkos piedalīsies ar daudzi mūziķi.

3. oktobrī, ceturtdien plkst. 17:00 Vissvētākā sakramenta adorācija, plkst. 17.40 Vesperes. Plkst. 18:00 priesteris Andris Solims celebrēs Svēto Misi.

4. oktobrī, piektdien plkst. 17:00 Vissvētākā sakramenta adorācija un plkst. 18:00 priesteris Andris Blūms celebrēs Svēto Misi. Sv.Misi kuplinās ar savu dziedājumu Andris Amoliņš un Schola Sancti Meinardi .

5.oktobrī, sestdien no plkst.9:00 līdz 18:00 Vissvētākā sakrament...

Lasīt vairāk

Draudzes vīru tikšanās

cross-carryingKas tā būs?

Tā būs vīru sadraudzība, kopīgas lūgšanas, meditācija, pieredzes apmaiņa. Skaidrosim, ko saka Svētie raksti, baznīcas mācība, baznīcas svēto atstātais mantojums par vīrieša lomu ģimenē, darbā, draudzē, sabiedrībā. Kā augt savā ticībā, kā realizēt savu aicinājumu, savu kristieša kalpojumu reālā dzīvē. Darīsim to visi kopā.

 Šāda aktivitāte ir uzticēta Prelatūrai “Opus Dei”, kas ir Katoļu baznīcas institūcija, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem meklēt svētumu savā darbā, ģimenes dzīvē un citās ikdienišķās nodarbēs.

 Kā tas notiks?

 Tiksimies divas reizes mēnesī:

● Kurss par garīgās dzīves praktiskiem aspektiem

Pārrunāsim kādu dzīves aspektu. Skaidrosim baznīcas viedokli. Priesteris vadīs meditāc...

Lasīt vairāk

Septembris mūsu draudzē

krusts    Septembrī baznīca svin Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus (8.septembris) un vārda dienu (12. septembris). “Slavējot Mariju ar savu balsi, neapvainosim viņu ar savu izturēšanos. Neizliksimies, ka viņu slavējam, bet slavēsim visā patiesībā! Patiesi slavēt svētās Marijas pazemību nozīmē darīt visu, kas mūsu spēkos, lai izkoptu pazemību… Patiesi slavēt viņas žēlsirdību nozīmē vērst visas savas domas un spēkus uz to, lai mīlētu Dievu un savu tuvāko ar pilnīgu mīlestību.”(Kīts Furnjē “Marijas lūgšana”).

    Kopš 4. gadsimta baznīca 14. septembrī svin Svētā Krusta pagodināšanas svētkus. Saskaņā ar baznīcas tradīciju, krustu, uz kura nomira Jēzus, atrada imperatora Konstantīna māte svētā Helēna. Vairāki brīnumi apstiprināja krusta autentiskumu. Pateicībā Dievam par saņemto žēlastību Kristus krusta atrašanās vietā tika uzcelta bazilika, kurā noglabāja daļu relikvijas. 335. gada 14. septembrī Jeruzalemes bīskaps pirmo reizi parādīja Jēzus krusta relikviju, lai klātesošie to varētu pagodināt.

    Septembrī pieminēsim arī daudzus svētos – sv. Gregoru Lielo, pāvestu un Baznīcas doktoru, sv. Jāni Hrizostomu, bīskapu un Baznīcas doktoru, apustuli un evaņģēlistu sv. Mateju, sv. Hieronīmu, priesteri un Baznīcas doktoru, vienu no 20. gadsimta pazīstamākajiem svētajiem – sv. Pio no Petrelčīnas un citus.

    Septembris mums visiem asociējās arī ar mācī...

Lasīt vairāk

Augusta mēnesis mūsu draudzē

aglonas_DievmāteAugusts Latvijā tradicionāli ir svētceļojumu mēnesis, kad lielākas vai mazākas svētceļnieku grupiņas kājām dodas uz Aglonu, kur 15. augustā svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Piedalīsimies svētceļojumos vai ar lūgšanām un ziedojumiem atbalstīsim tos, kas tajos dodas. Neaizmirsīsim, ka 14. augustā svinēsim Latvijas aizbildņa Svētā Meinarda svētkus – ar viņu sākās Māras zemes kristianizācija.

Pāvesta nodomi augustā:

Vispārējo augusta mēneša lūgšanu nodomu Svētais tēvs veltī tiem, kuri atbildīgi par bērnu un jauniešu audzināšanu – par pedagogiem un vecākiem: ”Lai vecāki un skolotāji palīdz jaunajai paaudzei izaugt personām ar tīru sirdsapziņu un krietnu dzīvi!”
Misionārais pāvesta lūgšanu nodoms tiek veltīts Āfrikas kristiešiem: “Lai Āfrikas kontinenta baznīcas, paliekot uzticīgas Evaņģēlija sludināšanai, veicina miera un taisnīguma izaugsmi!”

Liturģiskais kalendārs.

2. augusts – mēneša 1. piektdiena. 7:00 Adorācija, 8:00 Sv.Mise, pēc Mises Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts un svētība ar Vissvētāko Altāra Sakramentu.

Lasīt vairāk

Rīgas Garīgā Semināra rektora pr. Paula Kļaviņa vēstule

Rīgā,
2013. gada 15. jūlijā

 Augsti godātie Latvijas bīskapi, Priesteri un Diakoni,
Dārgie brāļi un māsas, mīļotā Dieva Tauta,

 Vēršos pie Jums ar lūgumu atbalstīt Rīgas Garīgo semināru ar augustā paredzēto kolekti. Tieši pirms 450 gadiem (1563. gada 15. jūlijā) Tridentes koncilā bīskapi vispārēji noteica semināru izveidi, lai labāk sekmētu topošo priesteru veidošanu saskaņā ar laikmeta prasībām. Rīgas Garīgais seminārs ar nesen (šā gada 5. februārī) apstiprināto audzināšanas programmu, kā arī 12. jūnijā uz 6 gadiem akreditēto studiju virzienu cenšas īstenot jauniešu cilvēcisko, garīgo, intelektuālo un pastorālo attīstību. Prieks par to, ka jūnijā tika ordinēti divi jauni priesteri, savukārt maijā četri studenti tika ordinēti par diakoniem...

Lasīt vairāk

Jauniesvētītā priestera Renāra Birkova primīcija Salaspilī 23.jūnijā

IMG_9010Viegli apmācies Līgo dienas rīts. Jau iztālēm dzirdama Salaspils Dievmātes – Rožukroņa Karalienes baznīcas zvana skaņa, kas ierastajā laikā vieglā balsī aicina vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus uz Sv. Misi. Šodien Salaspils draudzē jūtama ne tikai gatavošanās Sv. Jāņa Kristītāja svētkiem, bet arī primīcijas dievkalpojumam, ko celebrēs nesen ordinētais priesteris Renārs Birkovs. Pēc draudzes prāvesta lūguma un aicinājuma Sv. Misē skanēja latgaļu mēle, par ko baznīcēnu acīs bija redzams patiess prieks un aizkustinājums. Arī priestera homīlijas ievadv...

Lasīt vairāk