Kategorija JaunumiOktobra mēnesis

Oktobra mēnesī otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās 18:00 būs  adorācija, rožukronis un Sv.Mise. Darba dienās Sv.Mise no rītiem nenotiks.

No 15. līdz 20. oktobrim baznīcā notiks nesošo konstrukciju izpēte un logu remonts, līdz ar to, drošības apsvērumu dēļ  Sv. Mises nenotiks.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Brauciens uz Aglonu

Vai vēlies braukt uz Aglonu 24.septembrī, lai tiktos ar pāvestu Fransisku, bet nezini kā tur nokļūt?

Draudzes autobusā vēl ir brīvas vietas. 

Zvani 28663027. (Donāta)

Lasīt vairāk

“Bez svētdienas mēs nevaram dzīvot”(1. katahēze)

Tuvojoties pāvesta vizītei mūsu draudzes mājas lapā ievietosim pāvesta Franciska  katahēžu sēriju par Sv.Misi.

PĀVESTS FRANCISKS

2017. gada 8. novembra vispārējā audience

Dārgie brāļi un māsas, labrīt!

Šodien mēs sākam jaunu katehēžu sēriju, kas virzīs mūsu skatienu uz Baznīcas “sirdi”, proti, Euharistiju. Ir būtiski, lai mēs, kristieši, skaidri saprastu Svētās Mises vērtību un nozīmi, lai arvien pilnīgāk uzturētu mūsu attiecības ar Dievu.

Mēs nevaram aizmirst lielo kristiešu skaitu, kuri visā pasaulē vēstures 2000 gados miruši, aizsargājot Euharistiju; un cik daudzi, vēl šodien, riskē ar savām dzīvībām, lai piedalītos svētdienas Misē. 304...

Lasīt vairāk

Darbi mūsu dievnamā

No 15. oktobra mūsu draudzes dievnamam tiks veikti nesošo konstrukciju tehniskās izpētes darbi kā arī nostiprināti logi.

Ar izpētes darbu līgumu un tāmi var iepazīties šeit:

Ligumprojekts_Salaspils baznica

Tame_Salaspils baznica

Lasīt vairāk

Gatavojoties Pāvesta vizītei

Pāvesta Franciska vizīte šī gada septembrī būs nozīmīga visai Latvijai. Viņš nebrauc tikai pie katoļiem. Viņš brauc pie ikviena – gan pie citu konfesiju kristiešiem, gan pie tiem, kas sevi neatzīst par ticīgajiem. Pāvests brauc, lai uzrunātu ikvienu, kas ilgojas pēc mīlestības un patiesuma.

Kopš 8. jūnija Radio Marija Latvija ēterā izskan raidījums „Pētera pēdās”, kura mērķis ir palīdzēt gatavoties pāvesta vizītei Latvijā. Tajā tiek aplūkots, kas ir pāvests, kāpēc viņš ir, pāvestības vēsture, pāvesta Franciska personība, viņa vizītes Latvijā organizācijas gaitas un lietas, kurām viņš pievērš uzmanību un uz kurām aicina arī citus.

Gan par šīm tēmām, gan par visu, kas saistīts ar pāvestu un viņa vizīti Latvijā, var dzirdēt ra...

Lasīt vairāk

Augusta mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Pienācis augusts. Tradicionāli šis mēnesis ir veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdij. Ieskatoties liturģiskajā kalendārā, pamanīsim, ka gandrīz katra šī mēneša diena mums ir kā aicinājums dzīvot svēto sadraudzībā. Patiešām, augusts ir svētkiem un piemiņas dienām bagāts mēnesis.

Jau 1. augustā Baznīca svinēs sv. Alfonsa Marijas de Liguori, bīskapa un Baznīcas doktora, redemptoristu kongregācijas dibinātāja, piemiņas dienu. Dzimis Neapolē 1696. gadā. Ieguvis doktora grādu jurisprudencē, kļuva par garīdznieku un nodibināja Vissvētā Pestītāja kongregāciju. Tautā viņš sludināja kristīgas dzīves principus, atstādams darbus morāles un askēzes jomās. Bija Sv. Agates diecēzes bīskaps...

Lasīt vairāk

Reģistrācija www.jazepaviri.lv

Lasīt vairāk

Latvijas bīskapu vēstījums sakarā ar pāvesta Franciska vizīti

Godātie priesteri, dārgā Dieva tauta!

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Atbildot uz Latvijas valsts un katoliskās Baznīcas Latvijā ielūgumu, šī gada 24. septembrī pāvests Francisks kā svētceļnieks ieradīsies mūsu zemē. Viņš ieradīsies pildīt savu sūtību stiprināt brāļus un māsas ticībā (sal. Lk 22, 32) un palīdzēt mums atrast ceļu uz vienotību starp kristiešiem Latvijā, lai piepildītos Kristus vārdi: “Lai visi ir viens.” ( 17, 21) Tā ir liela žēlastība mums visiem.

Pāvesta Franciska viesošanās dod mums iespēju atcerēties Jāņa Pāvila II vēsturisko vizīti Baltijas valstīs pirms 25 gadiem. Toreiz ar sajūsmu uztvērām viņa klātbūtni Latvijā un pravietiskos vārdus par brīvību...

Lasīt vairāk

No 2. līdz 7. jūlijam notiks priesteru rekolekcijas. Līdz ar to šinīs dienās netiks svinētas Sv.Mises un 7. jūlijā nebūs arī Vissv. Altāra Sakramenta adorācija.

Lūgsimies rekolekciju laikā par draudzes prāvestu un tiem priesteriem, kas piedalīsies rekolekcijās.

Lasīt vairāk

29. jūnijā, Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētkos SV.Mise būs 11:00 un 18:00.

Lasīt vairāk