Kategorija Lūgšanas, novennasNovenna sv. Jāzepam (uzsāk 10.martā)

joseph-dailyBaznīcas tradīcija – sagaidīt Sv. Jāzepa svētkus   ar   Novennu (uzsāk 10.martā).

Pirmā diena (10.marts) – Jāzeps labs un taisnīgs vīrs

No Sv. Mateja Evaņģēlija (1, 18-19)

“Ar Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa māte Marija tika saderināta ar Jāzepu, iekams viņi sagāja kopā, izrādījās, ka viņa savās miesās ieņēmusi no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai neslavu celt, gribēja viņu slepeni atstāt.”

No G.Džakvintas rakstiem

“Jau pirms tikšanās ar Mariju Jāzeps bija svēts. Jēzus ir mūžīgais Dieva Vārds, Jaunava Marija – Bezvainīgi Ieņemtā; Jāzeps bez šaubām ir apdāvināta persona, taču viņa svētums ir ikdienišķs, bez brīnumdarīšanas iespējām.

To noteikt ir vienkārši: Brīdī, kad Diev...

Lasīt vairāk