Kategorija AktivitātesPriestera ordinācija

4.jūnijā, sestdienā, plkst.11.00 Sv.Jēkaba katedrālē, Rīgā
Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs
diakonam ELVIM RUDEVIČAM piešķirs Priesterības sakramentu.

5.jūnijā, svētdienā, plkst.11.00
jauniesvētītais priesteris ELVIS RUDEVIČS
mūsu draudzē celebrēs primīcijas Sv.Misi

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Sv.AtanāzijsKristus augšāmcēlies!

Esiet sveicināti maijā, liturģisko svētku pārbagātajā mēnesī. Viss maija mēnesis tradicionāli veltīts vissvētākajai Dievmātei. Šogad mēnesis iesākas ar Lieldienu liturģiskā laika VI svētdienu, un tieši pusi no šī mēneša izdzīvosim šajā liturģiskajā laikā.

2. maijā Baznīca piemin bīskapu un Baznīcas doktoru sv. Atanāziju. Dzimis Aleksandrijā 295. gadā. Uzstājās Nīkejas koncilā kā bīskapa Aleksandra palīgs, pēc tam mantoja no viņa Aleksandrijas katedru. Nenogurdināmi cīnījies ar ariānismu, par ko ne reizi vien ticis izsūtīts. Atstājis pazīstamus darbus, kas veltīti ticības aizstāvēšanai un padziļināšanai. Miris 373. gadā.

3. maijā Baznīcā svinēsim sv. apustuļu Filipa un Jēkaba svētkus...

Lasīt vairāk

Rekolekcijas sievietēm

Rekolekcijas

Lasīt vairāk

Kristīgu vīru nometne

Suntazi2015

Lasīt vairāk

Februāra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

sveču diena2. februārī kopā ar visu Baznīcu svinēsim Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Tajos atceramies Evaņģēlijā aprakstīto notikumu, kad Vissvētākā Jaunava Marija un sv. Jāzeps Jeruzalemes templī Dievam pienesa pateicības upuri. Saskaņā ar jūdu tradīciju 40. dienā pēc pirmdzimtā zēna piedzimšanas, mātei templī bija jāpienes šķīstīšanās upuris, kam bija arī “izpirkšanas” funkcija, jo pēc Mozus likuma, visi pirmdzimtie zēni piederēja Dievam (sal. Izc 13, 12-13; Lev 12, 1-8; Sk 3, 13-18). Upurēja jēru un ūbeli, bet nabadzības gadījumā – divas ūbeles vai baložu putnēnus. Templī viņi satika Simeonu un pravieti Annu, kuri Dieva dotajā žēlastībā atpazina Bērnā Jēzū “gaismu pagānu apgaismošanai un Tavas izraēļa tautas godu” (sal. Lk 2, 22-39)...

Lasīt vairāk

Decembris

Slavēts Jēzus Kristus!

AdventPienācis civilā gada pēdējais mēnesis. Taču Baznīca savu jauno gadu – liturģisko gadu – ir tikko sagaidījusi 30. novembrī, sākoties Adventa liturģiskajam laikam. Advents ir dievbijīgas un priecīgas sagatavošanās Ziemassvētkiem laiks. Adventa liturģiskā krāsa ir violetā – gandarīšanas un atgriešanās krāsa. Šajā laikā Baznīca mūs visus aicina it īpaši pievērsties labiem darbiem. Tātad sagatavošanās Ziemassvētkiem ir viena Adventa tematiskā līnija. Otra ir – Kristus otrreizējā atnākšana laika beigās. Par to īpaši dzirdējām Adventa I svētdienā.

Adventa II un III svētdienas (7. un 14. decembris attiecīgi) ir veltītas apcerei par sv...

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Studijas2014

Lasīt vairāk

No 13. septembra atsākas draudzes vīru tikšanās

Jau 3. gadu pēc kārtas draudzē  tiek organizētas vīru tikšanās. Tā ir draudzes vīru sadraudzība, kopīgas lūgšanas, meditācija, pieredzes apmaiņa. Skaidrojam , ko saka Svētie raksti, baznīcas mācība, baznīcas svēto atstātais mantojums par vīrieša lomu ģimenē, darbā, draudzē, sabiedrībā. Kā augt savā ticībā, kā realizēt savu aicinājumu, savu kristieša kalpojumu reālā dzīvē.

Vīru tikšanās piedalās  pārstāvji no Prelatūras “Opus Dei”, kas ir Katoļu baznīcas institūcija, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrast Dievu un svētumu savā darbā, ģimenes dzīvē un citās ikdienišķās nodarbēs.

Vīru tikšanās notiek katra mēneša 2. sestdienā plkst.17:30, draudzes telpā.

Mārtiņš m.t. 29124221

Lasīt vairāk

Starptautiskā angļu valodas nometne Lietuvā

English_camp_2014_LV

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Maija mēnesis tradicionāli ir veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Šīs senās tradīcijas aizsākumi meklējami viduslaikos, kad kristianizēja toreizējās pagāniskās romāņu un ģermāņu izcelsmes maija svinības. Ar laiku maija mēneša veltīšana Dievmātes godam ir iedibinājusi dažādas tradīcijas, kā lūgšanas un dziedāšana pie ceļmalu krucifiksiem, svētceļojumi uz  mariāniskajām svētvietām. Arī katrs no mums var šai mēnesī pagodināt mūsu Baznīcas Māti – Visv. Jaunavu Mariju, svētceļojot vai vienkārši aizejot  uz kādu baznīcu un Dievmātes altāra priekšā lūdzoties rožukroni un pārdomājot rožukroņa noslēpumus, kā arī lūdzoties litāniju viņas godam.

Mēneša sākumā, 1. maijā, Baznīca svin sv...

Lasīt vairāk