Kategorija AktivitātesStarptautiskā angļu valodas nometne Lietuvā

English_camp_2014_LV

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Maija mēnesis tradicionāli ir veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Šīs senās tradīcijas aizsākumi meklējami viduslaikos, kad kristianizēja toreizējās pagāniskās romāņu un ģermāņu izcelsmes maija svinības. Ar laiku maija mēneša veltīšana Dievmātes godam ir iedibinājusi dažādas tradīcijas, kā lūgšanas un dziedāšana pie ceļmalu krucifiksiem, svētceļojumi uz  mariāniskajām svētvietām. Arī katrs no mums var šai mēnesī pagodināt mūsu Baznīcas Māti – Visv. Jaunavu Mariju, svētceļojot vai vienkārši aizejot  uz kādu baznīcu un Dievmātes altāra priekšā lūdzoties rožukroni un pārdomājot rožukroņa noslēpumus, kā arī lūdzoties litāniju viņas godam.

Mēneša sākumā, 1. maijā, Baznīca svin sv...

Lasīt vairāk

Himna Jānim Pāvilam II

Tuvojoties Lieldienām un Kunga Žēlsirdības svētdienai, kas šogad būs īpaša ar divu pāvestu Jāņa Pāvila II un Jāņa XXIII kanonizāciju, radās ideja pārtulkot himnu Jānim Pāvilam II!

 Vārdu un mūzikas autors ir priesteris, komponists un Romas diecēzes kora vadītājs Marco Frisina.  Rakstīta kā officiālā himna Jāņa Pāvila II beatifikācijai. Himnas “Atveriet Durvis Kristum” piedziedājuma vārdi ņemti no Jāņa Pāvila II runas savā inaugurācijā 1978. gada 22 oktobrī. Latviskā varianta idejas  autore un iedvesmotāja ir mūsu draudzes kora diriģente Laine Tabora.

Notis lejupielādei:

ar tekstu latviešu valodā ir šeit: Atveriet durvis Kristum

pavadījumam ar tekstu itāļu valodā šeit: Aprite le porte a Cristo

 

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Trust_4Laipni aicinām sievietes uz lekcijām par Katoļu Baznīcas katehisma tēmām. Šajā gadā turpināsim lekciju ciklu par mūsu ticības pamatiem un „Es ticu” lūgšanu, kā arī iesāksim lekciju ciklu par morāli un 10 Dieva baušļiem.

Lekcijas notiks mūsu draudzes telpās divas reizes mēnesī, ceturtdienās plkst. 18:00. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26571446 (Dārta).

Lekciju datumi 2014. gadā:

9. un 23. janvāris;
6. un 20. februāris;
6. un 20. marts;
3. un 24. aprīlis;
8. un 22. maijs;
5. un 19. jūnijs.

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Es ticu Laipni aicinām sievietes uz lekcijām par Katoļu Baznīcas katehisma tēmām. Šajā gadā iesāksim lekciju ciklu par tēmām, kas saistītas ar mūsu ticības pamatiem un ietvertas „Es ticu” lūgšanā.

Lekcijas notiks mūsu draudzes telpās divas reizes mēnesī, ceturtdienās plkst. 18:00. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26571446 (Dārta).

Lekciju datumi 2013. gadā:
24. oktobris;
7. un 21. novembris;
5. un 19. decembris.

Lasīt vairāk

Draudzes vīru tikšanās

cross-carryingKas tā būs?

Tā būs vīru sadraudzība, kopīgas lūgšanas, meditācija, pieredzes apmaiņa. Skaidrosim, ko saka Svētie raksti, baznīcas mācība, baznīcas svēto atstātais mantojums par vīrieša lomu ģimenē, darbā, draudzē, sabiedrībā. Kā augt savā ticībā, kā realizēt savu aicinājumu, savu kristieša kalpojumu reālā dzīvē. Darīsim to visi kopā.

 Šāda aktivitāte ir uzticēta Prelatūrai “Opus Dei”, kas ir Katoļu baznīcas institūcija, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem meklēt svētumu savā darbā, ģimenes dzīvē un citās ikdienišķās nodarbēs.

 Kā tas notiks?

 Tiksimies divas reizes mēnesī:

● Kurss par garīgās dzīves praktiskiem aspektiem

Pārrunāsim kādu dzīves aspektu. Skaidrosim baznīcas viedokli. Priesteris vadīs meditāc...

Lasīt vairāk

Prelatūra Opus Dei aktivitates mūsu draudzē, jūnijā

LogoTicibas gads

06.jūnijā plkst. 18.00
draudzes telpā lekcija sievietēm.
Tēma – Slimnieku svaidīšanas un ordinācijas sakramenti

08.jūnijā plkst.17.00
Katehisma zināšanu padziļināšanas kurss vīriešiem.
Tēma – laju apustuliskā misija.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Lasīt vairāk

Vissvētākā Sakramenta adorācija

12 iemesli no Svētajiem Rakstiem pamudinājumam pavadīt stundu ar Jēzu Vissvētākajā Sakramentā

(katra mēneša 1. sestdienā)
SvSacr

1. Jēzus patiesi ir klātesošs.
”Es pats esmu Dzīvības Maize, kas nākusi no Debesīm.” (Jņ, 6, 35)

2. Dienu un nakti Jēzus ir klātesošs Vissvētākajā Sakramentā, tāpēc ka Viņš tevi bezgalīgi mīl.
”Lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam” (Mt 28, 20), jo
”esmu mīlējis jūs ar mūžīgu mīlestību, un paliekoša ir mana pieķeršanās jums.”(Jer 31 , 3)

3. Jēzus lūdz, lai tu mīlētu Viņu, atbildot uz Viņa mīlestību. Īpašais veids, kā tu vari apliecināt Jēzum savu mīlestību, ir pavadīt vienu klusuma stundu ar Viņu Vissvētākajā Sakramentā.
”Kur ir tava manta, tur ir tava sirds .” (Mt 6, 21)
”Vai nevari palikt ar mani ...

Lasīt vairāk

Kursi pieaugušajiem

 LogoTicibas gads  Mēs visi vēlamies dzīvot patiesu kristieša dzīvi – būt Dieva bērni ne tikai svētdienas Mises laikā baznīcā, bet arī pārejā ikdienas dzīvē. Nereti liekas, ka ikdienā kristieša dzīve ir grūti savienojama ar apkārtējo vidi un izaicinājumiem.

   Pāvests Benedikts XVI Apustuliskajā vēstulē “Porta Fidei” raksta: ”Ticības gads ir uzaicinājums uz autentisku un atjaunotu atgriešanos pie Kunga, vienīgā pasaules Glābēja“, “Ar savu mīlestību Jēzus Kristus pievelk pie sevis katras paaudzes cilvēkus: katrā laikā Viņš sasauc Baznīcu, uzticot tai Evaņģēlija sludināšanu ar bausli, kas katrreiz ir jauns.“, ” Patiešām, ticība pieaug, kad tā tiek izdzīvota kā saņemtās mīlestības pieredze un kad tiek tālāk nodota kā žēlastības un prieka pieredze...

Lasīt vairāk