Kategorija KontaktiKontakti

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācija numurs Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils, LV2121, Latvija
Draudzes prāvests Gaitis Dubults
Tālrunis 67980052, mob.tel. 29496415, epasts: gaits77(at)inbox.lv
Draudzes epasts: salaspilsdraudze(at)gmail.com
Draudzes kora epasts: koris.oremus(at)gmail.com


Skatīt lielāku karti

Finansiāls atbalsts ir ļoti vajadzīgs. 

Ziedojumus var veikt uz sekojošo kontu:

AS SEB banka UNLALLVX
konts LV41UNLA0050000010880

konts ziedojumiem ārsienu un jumta siltināšanai LV24UNLA0055000197256

Draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 

Lasīt vairāk