Koris

IMG_0005    Draudzes koris sāka veidoties jau ar pirmajiem Baznīcas iesvētīšanas mēnešiem. Draudzē kalpoja ērģelnieces Ella Šroma un Ilze Kroja. Ērģelniece Edīte Butkeviča pamazām un neatlaidīgi veidoja kori, kas bija atradis savu īpašo kalpojumu Svētajās Misēs – dziedot.

 IMG_0001  2003.gadā ērģelnieka pienākumus uzņēmās Edgars Brencis, kuram pēc neilga laika pievienojās arī kora diriģente Inese Lipska. Baznīcas koris, kas laika gaitā no neliela ansambļa  bija izveidojies par pastāvīgu kora sastāvu, turpināja  savu kalpojumu  gan dievkalpojumos, gan Baznīcas svētku dienās.

100_0892   2006. gadā korim pievienojās un joprojām muzicē ērģelniece Irēna Sedola. Baznīcas kora garīgā dziedājuma pilnveidošanā un attīstībā savu darbu ir ieguldījusi diriģente Zinaīda Zeltkalne. Viņas vadībā koris apguva jaunas,  iepriekš nedziedātas dziesmas un sasniedza jaunu māksliniecisko līmeni. Savu artavu kora vadībā ieguldīja arī diriģents Mareks Pinta. 2012. gada rudenī korim pievenojās  diriģente  Laine Tabora. Esam priecīgi, ka mums bija iespēja Laines vadībā pavērt jaunus liturģiskās dziedāšanas apvāršņus un apgūt Gregoriskos dziedājums.  2014. gada septembrī diriģente Laine devās studēt uz Romu un kora vadības grožus savās rokās ir paņēmusi diriģente Kristīne Prekele.

 IMG_2690   Draudzes koris regulāri dzied dievkalpojumos savā Baznīcā, kā arī ir viesojies Aizkraukles, Daugavpils un Saldus draudzēs.

Kora mēģinājumi notiek un ikviens dziedāt gribētājs ir mīļi gaidīts:

Svētdienās plkst. 9.30. līdz sv. Misei un  turpinām arī nedaudz pēc SV.Mises.

 

Leave a reply