Kursi pieaugušajiem

 LogoTicibas gads  Mēs visi vēlamies dzīvot patiesu kristieša dzīvi – būt Dieva bērni ne tikai svētdienas Mises laikā baznīcā, bet arī pārejā ikdienas dzīvē. Nereti liekas, ka ikdienā kristieša dzīve ir grūti savienojama ar apkārtējo vidi un izaicinājumiem.

   Pāvests Benedikts XVI Apustuliskajā vēstulē “Porta Fidei” raksta: ”Ticības gads ir uzaicinājums uz autentisku un atjaunotu atgriešanos pie Kunga, vienīgā pasaules Glābēja“, “Ar savu mīlestību Jēzus Kristus pievelk pie sevis katras paaudzes cilvēkus: katrā laikā Viņš sasauc Baznīcu, uzticot tai Evaņģēlija sludināšanu ar bausli, kas katrreiz ir jauns.“, ” Patiešām, ticība pieaug, kad tā tiek izdzīvota kā saņemtās mīlestības pieredze un kad tiek tālāk nodota kā žēlastības un prieka pieredze.”, “Katoliskās Baznīcas Katehisms šajā Gadā varēs būt par instrumentu patiesam ticības atbalstam, jo īpaši tiem, kuriem rūp kristiešu formācija, kas ir tik izšķiroša mūsu kultūras kontekstā.”.

   Tieši Ticības gadā baznīca aicina mūs padziļināt zināšanas, lasot un pārdomājot Evaņģēliju, studējot katehismu, Vatikāna II koncila dokumentus, baznīcas svēto atstāto mantojumu, piedaloties svētceļojumos, rekolekcijās un  tādā veidā saņemot atbildes uz jautājumu, kā labāk izdzīvot patiesu kristieša dzīvi ikdienā.

   Svinot Ticības gadu un atbildot  mūsu emeritētā pāvesta Benedikta XVI un Latvijas bīskapu konferences aicinājumam,  mūsu draudzē sadarbībā ar prelatūru Opus Dei tiek organizēti katehisma zināšanu padziļināšanas kursi pieaugušajiem.

   Katehisma zināšanu padziļināšanas kurss sievietēm notiek katra mēneša 1. un 3. piektdienā plkst. 18:00. Savukārt, kurss vīriešiem notiek katra mēneša 2. sestdienā plkst. 17:00.