No 2. līdz 7. jūlijam notiks priesteru rekolekcijas. Līdz ar to šinīs dienās netiks svinētas Sv.Mises un 7. jūlijā nebūs arī Vissv. Altāra Sakramenta adorācija.

Lūgsimies rekolekciju laikā par draudzes prāvestu un tiem priesteriem, kas piedalīsies rekolekcijās.