Arhibīskapa Z.Stankeviča vizitācija mūsu draudzē


2018. gada 2. decembrī mūsu draudzē vizitācijā ieradīsies arhibīskaps Z.Stankevičs.
Sv.Mise notiks 12:00, līdz ar to Sv.Mise plkst. 9:00 un 11:00 nenotiks.
Sv.Mises laikā varēs saņemt Iestiprināšanas Sakramentu.
Pēc Sv.Mises draudzes sarūpētā agape.

Draudzes prāvests.