Kristus ir augšāmcēlies!

Patiesi augšāmcēlies!

Lasīt vairāk

Sestdien, 6. aprīlī Sv.Mise nenotiks.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

25. marts – Kunga pasludināšanas svētki

25. martā, tieši deviņus mēnešus pirms Ziemassvētkiem, Baznīca svin Kunga pasludināšanas lielos svētkus. Tajos īpaši atcerēsimies notikumu, kad erceņģelis Gabriels pasludināja Jaunavai Marijai, ka viņa ieņems no Svētā Gara un dzemdēs Dēlu: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala” (sal. Mt 1, 30-33). Tajā brīdī faktiski viss bija atkarīgs no Marijas brīvās gribas – paklausīt ar savu brīvās gribas aktu, savu rīcību Dieva gribai, vai tomēr palikt šķietami drošajā “stabilitātes saliņā” bez pārmaiņām, vēl piebilstot: “Ko, nu, es…” Un ko tad Marija? “Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda” (Mt 1, 38a). Un notika! “Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums” (Jņ 1, 14a).

Sv. Mise mūsu draudzes baznīcā tiks svinēta 11:00 un 18:00 .

Lasīt vairāk

No 2. līdz 5. aprīlim Sv. Mises mūsu draudzes baznīcā nenotiks.

Jau 5. aprīlī, piektdien Sv. Mise notiks kā parasti. Svētdien 7. aprīlī varēs arī apskatīt Polijā restaurētos baznīcas liturģiskos traukus.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

19. marts, Sv. Jāzeps – Vissvētākās  Jaunavas Marijas līgavainis

LIELI SVĒTKI
Sv.Mise plkst. 11:00 un 18:00

Lasīt vairāk

17. martā Sv.Mise 9:00 tiks celebrēta poļu valodā un 11:00 – latviešu valodā. Mūsu draudzē viesosies pr. Ilmārs Kravalis.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

KOPĪGĀS SV.MISES VISDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00 TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES ŠĀDOS NODOMOS:

1.martā

Par draudzes locekļiem , lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas Sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

8.martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem Sakramentiem, nāvi.

15. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

22. martā

Par Dieva bausļu pildīšanu, par ģimenēm un par slimniekiem.

29. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un viņa baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju.

5. aprīlī

Pateicība Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu pestīšanu...

Lasīt vairāk

Uzsākta draudzes baznīcas projekta legalizācija

This image has an empty alt attribute; its file name is CIMG0002.jpgLai varētu turpināt baznīcas renovācijas darbus ir jāizstrādā jauns legalizācijas projekts esošajai baznīcas ēkai. Šos darbus uzņēmušies veikt arhitektu biroja “GRAF X” arhitekti, kas arī ir baznīcas pirmā projekta autori. Projekts varētu tikt izstrādāts līdz 2020. gada vasarai.

Lai izstrādātu projektu , jāveic sekojoši darbi:

  • nesošo metāla konstrukciju laboratoriskā izpēte (šis darbs jau paveikts 2018. gadā);
  • pilna baznīcas konstrukciju  apsekošana un pamatu izpēte;
  • jāveic ģeodēzija, baznīcas uzmērīšana un topogrāfija;
  • baznīcas projekta izstrāde;
  • būves apsekošana pēc projekta saskaņošanas un datu atjaunošana inventarizācijas lietā.

Bez iepriekšminētajiem darbiem jāizstrādā projekts  vīto metāla kolonnu piepildīšanai ar betonu, lai pal...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk