Katehisma studijas sievietēm

Trust_4Laipni aicinām sievietes uz lekcijām par Katoļu Baznīcas katehisma tēmām. Šajā gadā turpināsim lekciju ciklu par mūsu ticības pamatiem un „Es ticu” lūgšanu, kā arī iesāksim lekciju ciklu par morāli un 10 Dieva baušļiem.

Lekcijas notiks mūsu draudzes telpās divas reizes mēnesī, ceturtdienās plkst. 18:00. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26571446 (Dārta).

Lekciju datumi 2014. gadā:

9. un 23. janvāris;
6. un 20. februāris;
6. un 20. marts;
3. un 24. aprīlis;
8. un 22. maijs;
5. un 19. jūnijs.

Lasīt vairāk

Janvāris mūsu draudzē

epiphany11    “Mums jākļūst līdzīgiem Kristum, jo Kristus kļuva kā mēs. Viņš kļuva cilvēks par mums, lai mēs varētu kļūt par Viņa Dievišķības līdzdalībniekiem (01:04 2 Pet.). Viņš kļuva nabags, lai caur Viņa nabadzību mēs varētu kļūt bagāti (2 Kor 8:09.). Viņš pieņēma kalpa veidu (Phil. 02:07), lai mēs varētu tikt atbrīvoti no verdzības (Rom. 8:21). Viņš noliecās pie mums mūsu postā, lai mēs varētu tikt ievesti viņa godībā. Viņš tika kārdināts tāpat kā mēs, lai mēs varētu mācīties pārvarēt kārdinājumu kā Viņš. Viņš bija nicināts, lai mēs varētu saņemt godu. Viņš nomira, lai glābtu mūs no nāves. Viņš uzkāpa debesīs, lai mēs, kas atrodamies grēkā, varētu tikt piecelti līdz Viņam.” Sv.Gregors no Naziannas.

    ...

Lasīt vairāk

Decembris

nativity-600X400Ar pirmo decembra dienu skaistais un klusais atnākšanas jeb Adventa laiks būs klāt, un degošās sveces vainagā liecinās par Kristus dzimšanas svētku drīzu tuvošanos. Ar kādām domām un kādu sirdi sagaidīsim šos svētkus?

Advents ir prieka un grēku nožēlas laiks. Prieka laiks, jo mēs nevaram iedomāties neko brīnišķīgāku par Kristus bērna piedzimšanu. Grēku nožēlas laiks, jo mums jāsagatavojas, lai tīri varētu saņemt šo dāvanu, Jēzu Kristu1.

Izmantosim baznīcas dotās iespējas izlīgt ar mūsu Kungu , apmeklēsim sv. Mises un pārdomāsim Dieva Dēla cilvēktapšanas noslēpumu. Aicināsim arī citus piedalīsimies , jo Adventa un Ziemassvētku laiks ir īpašs Dieva žēlastības laiks.

Pāvesta lūgšanu nodomi.

Vispārējais lūgšanu nodoms: “Lai b...

Lasīt vairāk

Roratu Mises

Ka ik gadu Adventes laikā tiek svinētas Sv.Mises Dievmātes godam jeb Roratu Mises. Šogad tās notiks 4. decembrī nodomā par veselību, 11. decembrī par bērniem un jaunatni un 18. decembrī  – par pāvestu Francisku, bīskapiem un priesteriem. Sv.Mises tiks celebrētas pia Dievmātes altāra.   Visi tiek aicināti iespēju robežās piedalīties Sv.Misēs.

Lasīt vairāk

Ziedojumi Kristus Karaļa svētkos

24.novembrī svinējām Kristus Karaļa svētkus, kuros savākto kolekti 371 latu un 30 santīmus  ziedojām Rīgas garīgā semināra uzturēšanai. Semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš izsaka lielu pateicību mūsu draudzei un lūdzas nodomā par  mums.

 

 

Lasīt vairāk

Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule Kristus Karaļa svētkos

Rīgā,
2013. gada 11. novembrī

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni,
dārgā Dieva tauta!

   Noslēdzot ticības gadu, Kristus Karaļa svētkos pateiksimies Jaunavai Marijai un Latvijas aizbildnim svētajam Meinardam par mīlestību, kas dod mums spēku pārvarēt grūtības un soli pa solim mūsu zemē stiprināt Dieva Vārdu un Baznīcu. Pateicība Dievam, kas semināra inspektoru un ekonomu priesteri Viktoru Stulpinu iecēlis par bīskapu Liepājas diecēze. Lai Svētais Gars viņu stiprina un vada šajā atbildīgajā kalpošanā, jo nu daudz vairāk darbu gulstas uz viņa pleciem.

   Ar prieku atceramies pirms 20 gadiem notikušo svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila II vizīti Latvijā, līdz ar kuru mūsu zemē tika atjaunots svētā Meinarda kults...

Lasīt vairāk

Novembris mūsu draudzē

All-SaintsNovembra mēnesis sākas ar divām svētku dienām – Visu svēto dienu un mirušo piemiņas dienu.

Visu svēto diena mūs aicina atsaukties mūsu Kunga vēlējumam kļūt svētiem. Tā atgādina, ka svētums nav kaut kādas  atsevišķas cilvēku  grupas dzīves veids vai “skaists ideāls”, kas jāapbrīno , bet ikkatra kristieša dzīves ceļš un mērķis. Mēs visi varam būt svēti!

Mirušo pieminas dienā, Svētajā Misē mēs pieminam savus mirušos brāļus un māsas, lūdzot, lai Baznīcas bērnu dvēseles tiktu šķīstītas no grēkiem un to sekām un lai kļūtu līdzdalīgas Kunga godībā Debesīs. Baznīca aicina no 1. līdz 8. novembrim apmeklēt kapus un lūgties nodomā par mirušajiem tādā veidā iegūstot viņiem atlaidas.

24...

Lasīt vairāk

PASĀKUMI VISU SVĒTO DIENĀ UN MIRUŠO PIEMIŅAS DIENĀ

allsaints1.novembris, piektdiena VISU SVĒTO DIENA  LIELI SVĒTKI

Plkst. 11.00 Svētā Mise
Plkst. 18.00 Svētā Mise un procesija
Šai dienā atļauts lietot gaļas ēdienus.

2.novembris, sestdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Plkst. 11.00 Svētā Mise
Plkst. 18.00 Svētā Mise un procesija
Plkst. 15.00 Svētā Mise Baldonē

Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur lūdzoties Kunga lūgšanu ,,Tēvs mūsu’’ un ,,Es ticu’’, var saņemt pilnas atlaidas.

1. un 2.novembrī baznīca būs atvērta visu dienu.

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, ja laikā no 1. līdz 8.novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem. Šajās dienās atlaidas drīkst upurēt tikai par mirušajiem

Ziedojumi tiek vākti diacēzes Kūrijai...

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Es ticu Laipni aicinām sievietes uz lekcijām par Katoļu Baznīcas katehisma tēmām. Šajā gadā iesāksim lekciju ciklu par tēmām, kas saistītas ar mūsu ticības pamatiem un ietvertas „Es ticu” lūgšanā.

Lekcijas notiks mūsu draudzes telpās divas reizes mēnesī, ceturtdienās plkst. 18:00. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26571446 (Dārta).

Lekciju datumi 2013. gadā:
24. oktobris;
7. un 21. novembris;
5. un 19. decembris.

Lasīt vairāk

Oktobra mēnesis mūsu draudzē

rosary-madonna2bIr klāt rožukroņa mēnesis – oktobris. 7. oktobris ir arī mūsu draudzes aizbildnes – Dievmātes Rožukroņa karalienes svētki, kurus uzsāksim ar atlaidām no 3. līdz 6. oktobrim (dievkalpojumu kārtība atlaidu laikā atrodama šeit).

Dievmātes – Rožukrona karalienes svētkus 1573. gadā iedibināja pāvests Pijs V, lai pateiktos Dievmātei par brīnumaino kristiešu flotes uzvaru pār turku armādu 1571. gadā pie Lepanto. Vēsturnieki uzskata, ka daļēji šo uzvaru var izskaidrot ar jaunu kara kuģu izmantošanu, kurus īpaši šai kaujai izgatavoja Venēcijā, taču visi ir vienisprātis, ka tas tomēr bija īsts brīnums, jo pretinieka pārspēks bija vairākkārtējs. Iespējams, tieši šo svētku dēļ oktobris tiek dēvēts par Rožukroņa mēnesi.

Lai arī par Rožukr...

Lasīt vairāk