Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča vēstule Salaspils Dievmātes- Rožukroņa Karalienes Romas katoļu draudzei

Rīgā, 2018. gada 5. martā.
 
Dārgie Salaspils katoļu draudzes locekli!

Šogad apritēs 27 gadi kopš jūsu draudzes pirmā dievkalpojuma domes telpās, 24 gadi kopš draudzes reģistrēšanas un 22 – kopš sava dievnama iesvētīšanas. Lai realizētu savu sapni par dievnamu, jums bija nepieciešami tikai 5 gadi. Šeit kā salīdzinājumu var minēt Sv. Antona draudzi, kurai pēc sava dievnama nopostīšanas 1969. gadā bija jāgaida 46 gadi – līdz 2015.gadam, kad tas tika atjaunots jau citā vietā.

Jūs savu dievnamu saņēmāt kā dāvinājumu no Vācijas fonda Bonifatiztsurerk. kas sedza lielāko daļu no dievnama būvniecības izmaksām, dalu saziedoja pati draudze un citi vietējie ziedotāji. lr pagājuši tikai 22 gadi kopš baznīcas iesvētīšanas. bet jau atkal ir jādomā par būvdarbiem...

Lasīt vairāk

Par pāvesta Franciska vizīti Latvijā

RĪGAS METROPOLIJAS
ROMAS KATOĻU KŪRIJA

Rīgā
2018. gada 9. martā

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Šodien, 9.martā ar prieku tika saņemta oficiāla ziņa, ka pāvests Francisks šā gada septembrī apmeklēs trīs Baltijas valstis. Latvijā viņš viesosies 24. septembrī. Svētā tēva vizītes plānā ir paredzēta tikšanās ar Latvijas prezidentu, dalība ekumēniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā, Sv.Jēkaba katedrāles apmeklējums, kā arī Svētā Mise Aglonas Dievmātes sanktuārijā.

Pāvesta Franciska vizīte notiks Latvijai un citām Baltijas valstīm ļoti nozīmīgā laikā – to pastāvēšanas simtajā gadadienā, kā arī pāvesta svētā Jāņa Pāvila II Latvijas apmeklējuma 25.gadadienā.

Katoļu Baznīcas vadītāja klātbūtne stiprinās mūsu tautas ticību un mīlestīb...

Lasīt vairāk

Svētdienā, 18.martā
plkst.11:00
Vissvētākā Sakramenta adorācija
plkst.12:00 SVĒTĀ MISE
Svētās Mises nodoms – lūgsimies viens par otru
par stipru ticību un draudzes saliedēšanu
Dziedināšanas dievkalpojums
Sv.Misi celebrēs priesteris
Jāzeps Sitnieks (MIC)
Tiks pasvētīti ūdens, sāls un olīveļļa

18 марта, в воскресенье
В 11:00 часов
Поклонение Пресвятым Дарам
В 12:00 часов Святая Месса
Интенция Святой Мессы – молимся друг за друга
об укреплении веры и за сплочение прихода
Св.Мессу совершит священник
Язепс Ситниекс (MIC)
Будут освящены вода, соль и оливковое масло...

Lasīt vairāk

Dieva žēlsirdības dienas Salaspils draudzē

Lasīt vairāk

Slavēts Jēzus Kristus!

Sveicināti gada īsākajā mēnesī! Tradicionāli tas tiek uzskatīts par mūsu Kunga ciešanu mēnesi.

2. februārī kopā ar Baznīcu svinēsim Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Tajos atceramies Evaņģēlijā aprakstīto notikumu, kad Vissvētākā Jaunava Marija un sv. Jāzeps Jeruzalemes templī Dievam pienesa pateicības upuri. Saskaņā ar jūdu tradīciju 40. dienā pēc pirmdzimtā zēna piedzimšanas, mātei templī bija jāpienes šķīstīšanās upuris, kam bija arī “izpirkšanas” funkcija, jo pēc Mozus likuma, visi pirmdzimtie zēni piederēja Dievam (sal. Izc 13, 12-13; Lev 12, 1-8; Sk 3, 13-18). Upurēja jēru un ūbeli, bet nabadzības gadījumā – divas ūbeles vai baložu putnēnus...

Lasīt vairāk

AIZGAVĒNIS

11.februārī
pēc Svētās MISES plkst.11.00
Visi laipni tiek aicināti
uz draudzes saliedēšanas pasākumu atjaunotajās telpās
Līdzi ņemam groziņus
Būs iespēja noskatīties dokumentālo filmu
1941
terora upuris
Mācītājs Vladislavs Litaunieks

11 февраля
после Святой Мессы в 11.00 часов
все сердечно приглашаются
на встречу прихожан
Будет возможность
посмотреть документальный фильм
о священнике мученике
Владиславе Литауниексе

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Jānvāra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

Dieva žēlastībām bagātu Jauno 2018. gadu!

Jaunais Gads allaž sakrīt ar Ziemassvētku oktāvu, kad 1. janvārī svinam Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes lielos svētkus. Ziemassvētku liturģiskais laiks ir piesātināts, apcerot viena vienīga Dieva otrās Personas, Jēzus Kristus, piedzimšanu Jaunavai Marijai. Mūžīgais Dievs caur Jaunavu Mariju piedzima ierobežotā laikā. Pārdimensionālais ierobežoja sevi, lai īstenotu cilvēces atpestīšanu no grēka varas. Tas bija iespējams Jaunavas Marijas brīvās gribas sacītajam “jā” vārdam. Tādā veidā Jaunava Marija kļuva par Dievmāti pilnā šī titula nozīmē. 1. janvārī, noslēdzot Kristus piedzimšanas lielo svētku oktāvu, veltām nākamo civilo gadu Dievmātes aizbildniecībai...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk