Draudzes vīru tikšanās

Lasīt vairāk

Oktobra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti oktobrī – Rožukroņa mēnesī. Tas šogad 1. oktobrī iesākas ar Parastā liturģiskā laika XXVI svētdienu.

2. oktobrī kopā ar Baznīcu svinēsim svēto sargeņģeļu piemiņas dienu. Sargeņģelis (Angelus custos) saskaņā ar Baznīcas tradicionālo mācību ir eņģelis, kuram Dievs uzdevis apsargāt konkrēto cilvēku un palīdzēt viņam. Vecajā Derībā nav sargeņģeļa termina, taču ir liecības par ticību gariem, kuri sargā. Jaunajā Derībā tautas ticība sargeņģeļiem apliecināta Apustuļu darbos (Apd 12, 15) un tiek apstiprināta ar Jēzus Kristus vārdiem (Mt 18, 10).

4. oktobrī Baznīca svin sv. Franciska no Asīzes piemiņas dienu. Dzimis Asīzē 1182. gadā. Jaunībā piekopa bezrūpīgu dzīvesveidu, taču atgriezās, un, atteicies no tēva bagātībām, nolēma dzīvot pilnīgā nabadzībā, lai līdzinātos Kristum. Izdzīvojot pēc evaņģēliskā gara nabadzīgu dzīvi, sludināja Dieva mīlestību pret visiem. Nodibināja Mazo brāļu ordeni Evaņģēlija sludināšanai, bet vēlāk – sieviešu ordeni (klarises) un ordeni pasaulē dzīvojošajiem lajiem. Dzīves nogalē saņēma stigmas. Miris 1226. gadā.

Lasīt vairāk

Dziedināšanas sv.Mise

Svētdien, 15. oktobrī mūsu draudzes baznīcā  plkst. 12:00 tiks celebrēta dziedināšanas sv.Mise.  Sv.Misi celebrēs pr. Jāzeps Sitnieks MIC.

Sv. Mise krievu valodā plkst. 9:00 nenotiks.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Dievkalpojumu kārtība oktobrī

Lasīt vairāk

Septembra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

Sveicināti septembrī, Sāpju Dievmātes mēnesī! Septembris ir arī liturģiskajiem notikumiem bagāts mēnesis.

1. septembris civilajā gadā ir Zinību diena, kad skolas gaitas kārtējā mācību vai akadēmiskajā gadā sāk tūkstošiem skolēnu un studentu. Lai Dievs viņus visus bagātīgi svētī un izlej pār viņiem gudrības un Dieva bijāšanas dāvanas!

 3. septembris – Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena.

8. septembrī svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus. Tradīcija svinēt Dievmātes dzimšanu pie mums ir atnākusi no VI gs., kur tā aizsākās Jeruzalemē, Bezatas dīķa tuvumā, vietā, kur dzimusi Jaunava Marija.

11...

Lasīt vairāk

Kardināls: snaudulīga labklājība visvairāk traucē evaņģelizācijai

Svētceļnieku Svētajā Misē 14. augustā ar savu gājumu uz Aglonu iepazīstināja 34 grupas, kuras bija pulcinājušas 1050 svētceļniekus. Kā ierasts, visgarāko gājumu bija veikusi grupa no Liepājas, kas ceļā devās jau jūlija pēdējā nedēļā. Vairākas grupas ceļā bija pavadījušas divas nedēļas, bet lielākā daļa svētceļnieku soļoja vienu nedēļu.

Svētā Meinarda godam veltīto dievkalpojumu vadīja kardināls Jānis Pujats, kas sprediķī nolasīja vairākus fragmentus no neliela iestudējuma, kuru Rīgas Garīgā seminārā audzēkņi bija veltījuši Latvijas apustulim un pirmajam bīskapam. Šādi kardināls Jānis Pujats svētceļniekus aicināja iepazīt Meinarda nostāju un arī situāciju, kādā viņš atradās un strādāja...

Lasīt vairāk

Augusta mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Pienācis augusts. Tradicionāli šis mēnesis ir veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdij. Ieskatoties liturģiskajā kalendārā, pamanīsim, ka gandrīz katra šī mēneša diena mums ir kā aicinājums dzīvot svēto sadraudzībā. Patiešām, augusts ir svētkiem un piemiņas dienām bagāts mēnesis.

Jau 1. augustā Baznīca svinēs sv. Alfonsa Marijas de Liguori, bīskapa un Baznīcas doktora, redemptoristu kongregācijas dibinātāja, piemiņas dienu. Dzimis Neapolē 1696. gadā. Ieguvis doktora grādu jurisprudencē, kļuva par garīdznieku un nodibināja Vissvētā Pestītāja kongregāciju. Tautā viņš sludināja kristīgas dzīves principus, atstādams darbus morāles un askēzes jomās. Bija Sv. Agates diecēzes bīskaps...

Lasīt vairāk

Jūlija mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti jūlijā! Šis mēnesis tradicionāli ir veltīts Visdārgajām Kristus Asinīm. Kaut gan šī gada vasara nav lutinājusi ar siltumu, jūlijs tomēr ir klimatiski vissiltākais gada mēnesis. Daudzi strādājošie savam ikgadējam atvaļinājumam izvēlas tieši šo mēnesi. Aplūko Rīgas arhidiecēzes portālu katolis.lv; iespējams, ka tajā atradīsi sev piemērotākās aktivitātes šai vasarai!

2. jūlijs – Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena.

3. jūlijā Baznīca svin sv. apustuļa Toma piemiņas dienu. Toms nevēlējās ticēt tam, ka Kristus augšāmcēlās, kamēr nepārliecinājās, ka Jēzus ir dzīvs...

Lasīt vairāk

SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA SVĒTKI

LIELI SVĒTKI

OBLIGĀTI JĀPIEDALĀS SVĒTAJĀ MISĒ.

29. jūnijā

SVĒTĀ MISE

plkst. 11-00 un 18-00

СВЯТАЯ- МЕССА
в 11-00 и в 18-00 часов

Ziedojumi tiks vākti Vatikāna kūrijas uzturēšanai.

Lasīt vairāk

NOVENNA POMPEJAS DIEVMĀTES GODAM

2017.gada 19.jūnijā draudzes kopsapulcē nolemts:

visi draudzes locekļi
27.jūnijā, Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētkos

aicināti sākt lūgšanu – Novennu Pompejas Dievmātes godam
vienā nodomā
par baznīcas ēkas jumta nomaiņu

Novenna Pompejas Dievmātes godam ir spēcīga lūgšana, kam tiek piedēvēts brīnumus darošs spēks. Ar šīs lūgšanas starpniecību saņemtas neskaitāmas Dieva žēlastības.

Liecī...

Lasīt vairāk