Jānvāra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

Dieva žēlastībām bagātu Jauno 2018. gadu!

Jaunais Gads allaž sakrīt ar Ziemassvētku oktāvu, kad 1. janvārī svinam Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes lielos svētkus. Ziemassvētku liturģiskais laiks ir piesātināts, apcerot viena vienīga Dieva otrās Personas, Jēzus Kristus, piedzimšanu Jaunavai Marijai. Mūžīgais Dievs caur Jaunavu Mariju piedzima ierobežotā laikā. Pārdimensionālais ierobežoja sevi, lai īstenotu cilvēces atpestīšanu no grēka varas. Tas bija iespējams Jaunavas Marijas brīvās gribas sacītajam “jā” vārdam. Tādā veidā Jaunava Marija kļuva par Dievmāti pilnā šī titula nozīmē. 1. janvārī, noslēdzot Kristus piedzimšanas lielo svētku oktāvu, veltām nākamo civilo gadu Dievmātes aizbildniecībai...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Decembra mēnesis – Adventa un Kristus dzimšanas laiks

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

3. decembrī ar Adventa I svētdienu iesākas jaunais liturģiskais gads (B cikls).

Advents ir gaidīšanas, atgriešanās un cerības laiks:
• Gaidīšana kā atmiņa pēc pirmās, pazemīgās Kunga atnākšanas mūsu mirstīgajā miesā; gaidīšana kā suplikācija jeb sirsnīgs lūgums pēc Viņa pēdējās kā vēstures Kunga un universālā Tiesneša atnākšanas godībā.
• Atgriešanās, par kuru liturģija šajā laikā bieži atsaucas uz praviešu, it īpaši uz Jāņa Kristītāja, citātiem: “Gandariet par grēkiem, jo debesvalstība tuvu” (Mt 3, 2).
• Priekpilna cerība, ka Kristus jau veicis atpestīšanu (skat...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Novembra mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Ir pienācis novembra mēnesis. Tradicionāli tas ir veltīts visu ticīgo nomirušo piemiņai.

1. novembrī kopā ar Baznīcu svinēsim Visu svēto dienu. Rīgas metropolijā šī lielo svētku diena ir noteikta par obligāti svinamu dienu, tādēļ katram katolim tajā ir pienākums piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem, ja vien to izpilde nav atliekama. Visu svēto diena Baznīcā tiek svinēta jau kopš VII gs. Tajā atceramies visus svētos: gan tos, kuri ir Baznīcas oficiāli par tādiem atzīti, gan arī tos, par kuriem neko nezinām.

2. novembrī, Mirušo piemiņas dienā jeb Dvēseļu dienā, kopā ar Baznīcu pieminēsim visus ticīgos nomirušos.
Pieminot gan svētos, gan ticīgos nomirušos, realizējam mūsu ticības aplieci...

Lasīt vairāk

Draudzes vīru tikšanās

Lasīt vairāk

Oktobra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti oktobrī – Rožukroņa mēnesī. Tas šogad 1. oktobrī iesākas ar Parastā liturģiskā laika XXVI svētdienu.

2. oktobrī kopā ar Baznīcu svinēsim svēto sargeņģeļu piemiņas dienu. Sargeņģelis (Angelus custos) saskaņā ar Baznīcas tradicionālo mācību ir eņģelis, kuram Dievs uzdevis apsargāt konkrēto cilvēku un palīdzēt viņam. Vecajā Derībā nav sargeņģeļa termina, taču ir liecības par ticību gariem, kuri sargā. Jaunajā Derībā tautas ticība sargeņģeļiem apliecināta Apustuļu darbos (Apd 12, 15) un tiek apstiprināta ar Jēzus Kristus vārdiem (Mt 18, 10).

4. oktobrī Baznīca svin sv. Franciska no Asīzes piemiņas dienu. Dzimis Asīzē 1182. gadā. Jaunībā piekopa bezrūpīgu dzīvesveidu, taču atgriezās, un, atteicies no tēva bagātībām, nolēma dzīvot pilnīgā nabadzībā, lai līdzinātos Kristum. Izdzīvojot pēc evaņģēliskā gara nabadzīgu dzīvi, sludināja Dieva mīlestību pret visiem. Nodibināja Mazo brāļu ordeni Evaņģēlija sludināšanai, bet vēlāk – sieviešu ordeni (klarises) un ordeni pasaulē dzīvojošajiem lajiem. Dzīves nogalē saņēma stigmas. Miris 1226. gadā.

Lasīt vairāk

Dziedināšanas sv.Mise

Svētdien, 15. oktobrī mūsu draudzes baznīcā  plkst. 12:00 tiks celebrēta dziedināšanas sv.Mise.  Sv.Misi celebrēs pr. Jāzeps Sitnieks MIC.

Sv. Mise krievu valodā plkst. 9:00 nenotiks.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Dievkalpojumu kārtība oktobrī

Lasīt vairāk