KAPU SVĒTKI 2020. GADĀ

“Sniegsim mirušajiem palīdzību un
atcerēsimies viņus. 
Nekavēsimies palīdzēt tiem,
kas miruši, un veltīsim
par viņiem mūsu lūgšanas”
(Svētais Jānis Hrizostoms)

Salaspils Vecajos kapos

 sestdienā, 4.jūlijā plkst.12.00

 Tilderu kapos

sestdienā, 11.jūlijā plkst.12.00

Doles kapos

sestdienā, 11.jūlijā plkst.16.00 (bez sv.Mises)

Baldones pilsētas kapos

svētdien, 12.jūlijā plkst.16.00 (bez sv.Mises)

Klapu kapos

svētdien, 12.jūlijā plkst.18.00 (bez sv.Mises)