Kategorija Svētdienas skolaSvētdienas skolas nodarbības

bildeBaznīca ir saņēmusi sūtību sludināt visiem cilvēkiem šo lielo vēsti:
“… ejiet un māciet visas tautas,
kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”. (Mt 28,19)


Bībele māca, ka nav cita ceļa, kā iemantot pestīšanu, kā vienīgi caur Jēzu.
Viņš pats saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani”. (Jņ 14, 6)

 

 

SALASPILS DIEVMĀTES – ROŽUKROŅA KARALIENES

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS DRAUDZĒ

2016.gada 30.oktobrī plkst. 10:00 sāksies

Svētdienas skolas nodarbības latviešu valodā

tiem, kuri vēlas saņemt Kristības Sakramentu,

sagatavoties Gandarīšanas Sakramentam un

pieņemt pirmo Svēto Komūniju.

Pieraksts un informācija pie draudzes prāvesta priestera Gaita.

Lasīt vairāk

Воскресная школа

JБог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.
(1 Ин 4, 14)


Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам:
кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него».
(Лк 18, 16-17)

30 октября 2016 года в 10.00 часов

в Приходе римско-католической церкви

МАТЕРИ БОЖЬЕЙ –
ЦАРИЦЫ СВЯТОГО РОЗАРИЯ
Воскресной школе начнутся занятия

на русском языке

для тех...

Lasīt vairāk