Kategorija Lūgšanas, novennasRožukroņa lūgšana

Rožukroņa daļu sadalījums pa nedēļas dienām

Pirmdiena – 1. (priecīgā) daļa
Otrdiena – 3. (sāpīgā) daļa
Trešdiena – 4. (godības) daļa
Ceturtdiena – 2. (gaismas) daļa
Piektdiena – 3. (sāpīgā) daļa
Sestdiena – 1. (priecīgā) daļa
Svētdiena – 4. (godības) daļa

Rožukroņa sākumā
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus...

Lasīt vairāk

Novenna sv. Jāzepam (uzsāk 10.martā)

joseph-dailyBaznīcas tradīcija – sagaidīt Sv. Jāzepa svētkus   ar   Novennu (uzsāk 10.martā).

Pirmā diena (10.marts) – Jāzeps labs un taisnīgs vīrs

No Sv. Mateja Evaņģēlija (1, 18-19)

“Ar Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa māte Marija tika saderināta ar Jāzepu, iekams viņi sagāja kopā, izrādījās, ka viņa savās miesās ieņēmusi no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai neslavu celt, gribēja viņu slepeni atstāt.”

No G.Džakvintas rakstiem

“Jau pirms tikšanās ar Mariju Jāzeps bija svēts. Jēzus ir mūžīgais Dieva Vārds, Jaunava Marija – Bezvainīgi Ieņemtā; Jāzeps bez šaubām ir apdāvināta persona, taču viņa svētums ir ikdienišķs, bez brīnumdarīšanas iespējām.

To noteikt ir vienkārši: Brīdī, kad Diev...

Lasīt vairāk