Dievkalpojumu translācijas 22.novembrī

8:20 pieslēgšanās
9:00 sv. Mise krievu val.
11:00 un 14:00 sv. Mise latviešu val.

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, ievērot 2m distanci. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.

LŪGŠANA (VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA ADORĀCIJA), GRĒKSŪDZE, KLUSUMS 

21. un 28.novembrī; 5.,12.,19.decembrī

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, katru sestdienu, no 16.00 – 19.00 Salaspils katoļu baznīcā tiks uzstādīts Vissvētākais Sakraments, tiks lūgts rožukronis un no 18.00 būs iespēja pieiet pie grēksūdzes, kā arī adventa laikā paņemt oblātes (pasvētītas Ziemassvētku maizes, kuras lauž ģimenes lokā).
Lūgums izmantot šo iespēju, lai mazinātu “spiedienu” uz svētdienas dievkalpojumiem.
Atgādinu, ka dievnamā vielaicīgi var atrasties tikai 70 cilvēki. Lūgums izmantot dievkalpojumus 9.00 krievu valodā un 14.00 latviešu valodā, kuros ir mazāk cilvēku.

Lasīt vairāk

Sestdienas adorācija

LŪGŠANA (VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA ADORĀCIJA),
GRĒKSŪDZE, KLUSUMS 
21. un 28. novembrī, 5., 12., 19. decembrī

Ņemot vērā ārkārtas situāciju,

katru sestdienu, no 16.00 – 19.00 Salaspils katoļu baznīcā tiks uzstādīts Vissvētākais Sakraments, tiks lūgts rožukronis un no 18.00 būs iespēja pieiet pie grēksūdzes, kā arī adventa laikā paņemt oblātes (pasvētītas Ziemassvētku maizes, kuras lauž ģimenes lokā).

Lūgums izmantot šo iespēju, lai mazinātu “spiedienu” uz svētdienas dievkalpojumiem.

Atgādinu, ka dievnamā vielaicīgi var atrasties tikai 70 cilvēki. Lūgums izmantot dievkalpojumus 9.00 krievu valodā un 14.00 latviešu valodā, kuros ir mazāk cilvēku.

Lasīt vairāk

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 15.novembrī

Valsts proklamēšanas svētkos sv. Mise tiks svinēta 8.00.

Nākošsestdien no 16.00 – 19.00 notiks adorācija, kopībā ar Euharistijas kongresa rīkotājiem Budapeštā. Iespēja grēksūdzei.

Ir sākusies draudzes locekļu anketēšana. Lūdzu paņemt anketu pie ieejas baznīcā, aizpildīt un atdot to prāvestam.

Nākošvētdien, Kristus Karaļa svētki. Visi ziedojumi tiks vākti Rīgas Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām.

Mūsu dievnamā vienlaicīgi var atrasties 70 cilvēki.

Priesteris ir pieejams garīgām sarunām, grēksūdzēm, slimnieku apmeklējumiem mājās, pie mirstošajiem, bērēs un citiem garīgiem jautājumiem vai pakalpojumiem.

Dievkalpojumi svētdienās tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv...

Lasīt vairāk

Īsfilma Karlo Akutis misionārs.

Kustības Chemin Neuf kanāla Net for God sagatavotā filma par 2020. gada 10. oktobrī Asīzē par svētīgo pasludināto jaunieti Korlo Akuti.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

4. oktobra translācija

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Sakarā ar Covid-19 infekcijas pieaugumu mūsu valstī, Salaspils katoļu draudzē, sākot no 4.oktobra tiks organizēta dievkalpojumu tiešraide internetā, draudzes mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un blogā www.tolstovs.lv. Arī draudzes svētki no 9.-11.oktobrim tiks translēti internetā. Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, īpaši, ja esam saaukstējušies vai slimojam ar elpceļu slimībām...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Svētdienas skola

Lasīt vairāk

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (nemitīgi papildināts, 09.09.2020)

Aktuālā informācija!

9.septembris. Varam teikt, ka izpētes fāze ir beigusies, un nākamnedēļ sāksies reālie fasādes siltināšanas darbi. Paldies būvuzraugam un vēl pieaicinātiem būvekspertiem, kuri konsultēja un meklēja labākos risinājumus dievnama siltināšanai. Ticam un ceram, ka viss būs labi. Lūdzam jūsu lūgšanas. Šodien jau apmaksājām pirmo rēķinu, par sastatņu uzstādīšanu un plākšņu demontāžu. Paldies no visas sirds par jūsu lūgšanām. Ar firmas pārstāvi runājām par to, ka, ja viss ies labi, tad varbūt jau šajā rudenī nosiltināsim vēl sānu sienu, kura ir tuvāk Rīgas ielai. Šobrīd pats svarīgākais ir pamatīgi izpētīt esošo situāciju un pieņemt lēmumu par veidu, kā tiek veikti darbi...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk