Kategorija BaznīcaAudio strīmi

Lasīt vairāk

Video straumes

Sv.Mise 29.03.2020 plkst. 11:00
Lasīt vairāk

Rožukroņa lūgšana

Rožukroņa daļu sadalījums pa nedēļas dienām

Pirmdiena – 1. (priecīgā) daļa
Otrdiena – 3. (sāpīgā) daļa
Trešdiena – 4. (godības) daļa
Ceturtdiena – 2. (gaismas) daļa
Piektdiena – 3. (sāpīgā) daļa
Sestdiena – 1. (priecīgā) daļa
Svētdiena – 4. (godības) daļa

Rožukroņa sākumā
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus...

Lasīt vairāk

Remonti turpinās draudzes kancelejā

Kopš septembra ir izjauktas vecās sienas un demontēta bojātā apkures un ūdens padeves sistēma. Ievilkts jauns ūdensvads,  izlīdzināts  un nosiltināts pamats.  Izveidota jauna apkures sistēma, nosiltināts un izbetonēts grīdas segums, uzmontētas iekšsienas, ventilācijas sistēma. Jau ir pieslēgta apkure gan draudzes telpā, gan  baznīcā. Šobrīd notiek darbi pie elektroinstalācijas un iekštelpu apdares. Galerijā pievienotas bildes no darbiem līdz 14. jūnijam.

Lasīt vairāk

Arhibīskapa Z.Stankeviča vizitācija mūsu draudzē bildēs

10. novembrī apritēja 20 gadi, kopš tika konsekrēta Salaspils Dievmātes – Rožukroņa Karalienes draudzes baznīca. Pirmajā Adventē, 27. novembrī, draudzi apmeklēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un kopā ar to nosvinēja dievnama apaļo jubileju. Sveicēju pulkam bija pievienojies arī priesteris Elvis Rudovičs, kas ir pirmais priesteris, kas nāk no šīs draudzes, kā arī priesteris Vitolds Kokars, kas kādu laiku šajā draudzē ir kalpojis.

Arhibīskaps Z. Stankevičs, vēršoties pie draudzes locekļiem, priecājies par dievnamā iesāktajiem remonta darbiem un mudinājis draudzi tos turpināt, akcentējot, ka neviens no malas nenāks un viņu vietā to neizdarīs. Tas jāpaveic pašu spēkiem...

Lasīt vairāk

Remontdarbi draudzes telpā

Ar draudzes un daudzu labvēļu atbalstu tuvojas noslēgumam remondarbi draudzes telpā. Ir nojauktas un no jauna izbūvētas iekšējās sienas un grīdas, ūdens padeves un kanalizācijas  sistēmas  un ievilkta elektrība. Ieklāts grīdas segums un pabeigti apdares darbi.  Ar Dieva palīdzību darbus varēs jau pabeigt tuvākajā laikā.

Paldies visiem par atbalstu.

Kopš remonta uzsākšanas būvmateriālos un darba apmaksā iztērēti 23 tūkstoši Eur.

Zemāk aplūkojama arī galerija ar paveiktajiem darbiem.

Lasīt vairāk

Novenna sv. Jāzepam (uzsāk 10.martā)

joseph-dailyBaznīcas tradīcija – sagaidīt Sv. Jāzepa svētkus   ar   Novennu (uzsāk 10.martā).

Pirmā diena (10.marts) – Jāzeps labs un taisnīgs vīrs

No Sv. Mateja Evaņģēlija (1, 18-19)

“Ar Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa māte Marija tika saderināta ar Jāzepu, iekams viņi sagāja kopā, izrādījās, ka viņa savās miesās ieņēmusi no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai neslavu celt, gribēja viņu slepeni atstāt.”

No G.Džakvintas rakstiem

“Jau pirms tikšanās ar Mariju Jāzeps bija svēts. Jēzus ir mūžīgais Dieva Vārds, Jaunava Marija – Bezvainīgi Ieņemtā; Jāzeps bez šaubām ir apdāvināta persona, taču viņa svētums ir ikdienišķs, bez brīnumdarīšanas iespējām.

To noteikt ir vienkārši: Brīdī, kad Diev...

Lasīt vairāk

Draudzes aizbildnes, Dievmātes Rožukroņa Karalienes svētki 3.- 6. oktobris

Lasīt vairāk

Jauniesvētītā priestera Renāra Birkova primīcija Salaspilī 23.jūnijā

IMG_9010Viegli apmācies Līgo dienas rīts. Jau iztālēm dzirdama Salaspils Dievmātes – Rožukroņa Karalienes baznīcas zvana skaņa, kas ierastajā laikā vieglā balsī aicina vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus uz Sv. Misi. Šodien Salaspils draudzē jūtama ne tikai gatavošanās Sv. Jāņa Kristītāja svētkiem, bet arī primīcijas dievkalpojumam, ko celebrēs nesen ordinētais priesteris Renārs Birkovs. Pēc draudzes prāvesta lūguma un aicinājuma Sv. Misē skanēja latgaļu mēle, par ko baznīcēnu acīs bija redzams patiess prieks un aizkustinājums. Arī priestera homīlijas ievadv...

Lasīt vairāk

Jauniesvētītā priestera Renāra Birkova primīcija Salaspilī 23.06.2013

Lasīt vairāk