Kategorija AktivitātesDievkalpojumu translācijas 22.novembrī

8:20 pieslēgšanās
9:00 sv. Mise krievu val.
11:00 un 14:00 sv. Mise latviešu val.

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, ievērot 2m distanci. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.

LŪGŠANA (VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA ADORĀCIJA), GRĒKSŪDZE, KLUSUMS 

21. un 28.novembrī; 5.,12.,19.decembrī

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, katru sestdienu, no 16.00 – 19.00 Salaspils katoļu baznīcā tiks uzstādīts Vissvētākais Sakraments, tiks lūgts rožukronis un no 18.00 būs iespēja pieiet pie grēksūdzes, kā arī adventa laikā paņemt oblātes (pasvētītas Ziemassvētku maizes, kuras lauž ģimenes lokā).
Lūgums izmantot šo iespēju, lai mazinātu “spiedienu” uz svētdienas dievkalpojumiem.
Atgādinu, ka dievnamā vielaicīgi var atrasties tikai 70 cilvēki. Lūgums izmantot dievkalpojumus 9.00 krievu valodā un 14.00 latviešu valodā, kuros ir mazāk cilvēku.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (nemitīgi papildināts, 09.09.2020)

Aktuālā informācija!

9.septembris. Varam teikt, ka izpētes fāze ir beigusies, un nākamnedēļ sāksies reālie fasādes siltināšanas darbi. Paldies būvuzraugam un vēl pieaicinātiem būvekspertiem, kuri konsultēja un meklēja labākos risinājumus dievnama siltināšanai. Ticam un ceram, ka viss būs labi. Lūdzam jūsu lūgšanas. Šodien jau apmaksājām pirmo rēķinu, par sastatņu uzstādīšanu un plākšņu demontāžu. Paldies no visas sirds par jūsu lūgšanām. Ar firmas pārstāvi runājām par to, ka, ja viss ies labi, tad varbūt jau šajā rudenī nosiltināsim vēl sānu sienu, kura ir tuvāk Rīgas ielai. Šobrīd pats svarīgākais ir pamatīgi izpētīt esošo situāciju un pieņemt lēmumu par veidu, kā tiek veikti darbi...

Lasīt vairāk

Vissvētās Trīsvienības svētki Salaspils katoļu draudzē!

Tiešraides pieejamas arī
draudzes Yutube kanālā un www.tolstovs.lv.

17.maijā svētās Mises translācija
9:00 krievu valodā,
11:00 latviešu valodā

Izmaiņas dievkalpojumu apmeklēšanas kārtībā:

1. Pēc jaunākajiem Tieslietu Ministrijas un Latvijas bīskapu konferences norādījumiem, uz kārtējiem (speciāli neorganizētajiem) dievkalpojumiem var pulcēties neierobežots cilvēku skaits.
2. Visiem kuri pulcējušies baznīcā OBLIGĀTI ir jāievēro 2 metru distance (izņemot vienā mājsaimniecībā esošos).
3. Lai nodrošinātu iespēju vairāk cilvēkiem būt baznīcā, lūgums izmantot dievnama balkonus 2 stāvā.
4. Lai nodrošinātu iespēju vairāk cilvēkiem būt baznīcā, turpmāk katru svētdienu būs trīs svētās Mises:
9.00 krievu valodā;
– 11.00 latviešu valodā;
– 14.00 latviešu valodā.

5. Vismaz pusstundu pirms katra dievkalpojuma priesteris uzklausa grēksūdzes.
6. Visiem, kuri atrodas dievnamā, OBLIGĀTI ir jālieto roku dezinfekcijas līdzekļi.
7. Tiešraides translācijas internetā tiks nodrošinātas līdz ārkārtējā stāvokļa beigām.

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu laiku priesteris pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās (nāves briesmas),  gan garīgām sarunām (telefons, internets, klātbūtne) un grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Iepriekšējos videoierakstus var noskatīties
draudzes Youtube kanālā šeit.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana

Kristus ir Augšāmcēlies!

Šī priecīgā vēsts turpina mūs stiprināt šajā Lieldienu laikā līdz pat Vasarsvētkiem un arī pēc tam. Šis laiks nav viegls. Daudziem no mums ir neziņa, bailes, nedrošība par nākotni. Kā būs? Kā mēs tālāk dzīvosim? Vai viss būs labi? Vēlos ikvienu iedrošināt, ka Dievs mūs nav atstājis vienus. Viņš turpina par mums īpašā veidā rūpēties un gādāt arī šajā laikā.

Liels paldies par atbalstu gan man personīgi, gan arī Salaspils katoļu draudzei. Šobrīd es pats darbojos divos aktīvos virzienos. Šo pandēmijas laiku izmantoju, lai intensīvi strādātu pie savas doktora disertācijas, jo, sakarā ar to, ka rakstu par Vatikāna II koncila dokumentiem, nav viegli veikt noslēdzošo sintēzi, jeb kopsavilkumu...

Lasīt vairāk

Kristus ir Augšāmcelies! Alleluja!

Ar tukšo kapu vien nepietiek…

                                                … ir jāsatiek Augšāmcēlies Kungs!!!

“Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.”

“Baznīca pasaules vajāta un Dieva iepriecināta, turpina savu svētceļojumu, sludinot Kunga krustu un nāvi līdz Viņa atnākšanai (sal. 1 Kor 11, 26). To stiprina augšāmceltā Kristus spēks, lai tā pacietībā un mīlestībā pārvarētu nelaimes un grūtības — kā iekšējās, tā ārējās— un pasaulē uzticīgi atklātu Kunga noslēpumu, kas vēl ir aizēnots, līdz beigās tas atklāsies pilnīgā gaismā”, Lumen gentium, 8.

Lasīt vairāk

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 12.janvārī

Šodien Kunga kristīšanas svētki, noslēdzas Ziemassvētku laiks. Pēc senas tradīcijas mēs saglabājam Betlēmīti un Ziemassvētku rotājumu līdz 2.februārim.

18.janvārī sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Lūgsimies, lai varētu būt vienoti ar citiem kristiešiem.

Ar nākamo nedēļu dievkalpojumi darbadienu vakaros, otrdienās un ceturtdienās tiks svinēti 18.30.

Ar nākamo nedēļu, katru ceturtdienu pēc vakara svētās Mises, draudzes telpās, būs lūgšanu grupa un Bībeles studijas.

2.februārī 17.00 sāksies svētdienas skola pieaugušajiem, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, salaulāties.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Latvijas Bīskapu konference par ticīgo dalību Svētajā Misē

Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Šis jautājums ir gana būtisks, kaut arī kādam varbūt šķiet – kāda starpība, kurā draudzē kā liturģija tiek piedzīvota. Kādēļ tas ir būtisks nevis otršķirīgs jautājums?

Liturģijā draudze un Baznīca vienojas kopīgā lūgšanā. Mēs kā indivīdi sanākam kopā, lai lūgtos kā viena tauta, to mēs izpaužam, lūdzoties vienā balsī, vienotā stājā. Pievienojam Latvijas Bīskapu konferences izstrādātās kārtības svarīgākos punktus, kuri tika apstiprināti, vienādojot ticīgo dalību Svētajā Misē:

1. Grēku nožēlas akts

Priesteris: Es atzīstos…

Visi: visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, (tikai trešo reizi sit krūtīs) mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

Pr...

Lasīt vairāk