Kategorija AktivitātesKursi pieaugušajiem

 LogoTicibas gads  Mēs visi vēlamies dzīvot patiesu kristieša dzīvi – būt Dieva bērni ne tikai svētdienas Mises laikā baznīcā, bet arī pārejā ikdienas dzīvē. Nereti liekas, ka ikdienā kristieša dzīve ir grūti savienojama ar apkārtējo vidi un izaicinājumiem.

   Pāvests Benedikts XVI Apustuliskajā vēstulē “Porta Fidei” raksta: ”Ticības gads ir uzaicinājums uz autentisku un atjaunotu atgriešanos pie Kunga, vienīgā pasaules Glābēja“, “Ar savu mīlestību Jēzus Kristus pievelk pie sevis katras paaudzes cilvēkus: katrā laikā Viņš sasauc Baznīcu, uzticot tai Evaņģēlija sludināšanu ar bausli, kas katrreiz ir jauns.“, ” Patiešām, ticība pieaug, kad tā tiek izdzīvota kā saņemtās mīlestības pieredze un kad tiek tālāk nodota kā žēlastības un prieka pieredze...

Lasīt vairāk

Koris

IMG_0005    Draudzes koris sāka veidoties jau ar pirmajiem Baznīcas iesvētīšanas mēnešiem. Draudzē kalpoja ērģelnieces Ella Šroma un Ilze Kroja. Ērģelniece Edīte Butkeviča pamazām un neatlaidīgi veidoja kori, kas bija atradis savu īpašo kalpojumu Svētajās Misēs – dziedot.

 IMG_0001  2...

Lasīt vairāk

Dzīvā rožukroņa pulciņš

„Atkal un atkal ar paļāvību ņemiet savās rokās rožukroni”.

“Cik daudz žēlastību caur Rožukroņa lūgšanu esmu saņēmis šajos
kalpošanas gados no Vissvētās Jaunavas Marijas!”

Svētīgais Jānis Pāvils II (Rosarium Virginis Mariae)

Pateicoties Rožukroņa lūgšanai, mūsu sirdis un prāts atveras Dieva mīlestībai un tādējādi tiek stiprināta mūsu draudzība ar Kristu. Lūdzoties Rožukroni, mēs Marijas skolā mācāmies atklāt un pildīt Dieva gribu. Rožukronis ir vislabākais ierocis cīņā pret kārdinājumiem un jebkuru ļaunumu. Ar to var izlūgt mieru savām sirdīm, savām ģimenēm un sabiedrībai, jo tas vieno cilvēkus un aicina uz piedošanu un vienprātību. Rožukronis ir arī garīgā spēka avots, kurš mums dod stiprinājumu žēlsirdības darbu veikšanai...

Lasīt vairāk

Dievkalpojumi

Svētdienās
9:00  krieviski, 11:00 latviski

Darba dienās
otrdien 18:00
trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien 8:00

 

Katra mēneša pirmajā sestdienā no 9:00 līdz 18:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija.
Procesija notiek katra mēneša pirmajā svētdienā sākot ar Lieldienām līdz Kristus Karaļa svētkiem.

Lasīt vairāk