Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

AICINĀJUMS

katra mēneša 7.datumā vienoties kopīgā
Svētā Rožukroņa lūgšanā

Dievmātes godināšana vienmēr ir nesusi
brīnumaina spēka pilnus augļus

Katra mēneša 7.datumā
brīvi izvēlētajā vietā un laikā vienoti garā
lūgsimies vienu Svētā Rožukroņa daļu
par sevi un saviem tuviniekiem,
par priesteriem un draudzēm,
par ģimenēm, radiem, draugiem,
kaimiņiem, kolēģiem, labdariem,
par visiem, kuriem ir nepieciešamas
mūsu lūgšanas un kuriem mēs apsolījām lūgties

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Ņemot vērā aukstā laika sākšanos, darbadienu dievkalpojumi Salaspils katoļu draudzē no 22. novembra notiks draudzes telpās zem baznīcas. Svētās Mises darbadienās:

Pirmdien – 8.00
Otrdien 18.00
Trešdien 8.00
Ceturtdien 18.00
Piektdien 8.00
Sestdien 8.00

Svētdienās dievkalpojumi notiks baznīcā:

9.00 krievu valodā
11.00 latviski

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Latvijas Bīskapu konference par ticīgo dalību Svētajā Misē

Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Šis jautājums ir gana būtisks, kaut arī kādam varbūt šķiet – kāda starpība, kurā draudzē kā liturģija tiek piedzīvota. Kādēļ tas ir būtisks nevis otršķirīgs jautājums?

Liturģijā draudze un Baznīca vienojas kopīgā lūgšanā. Mēs kā indivīdi sanākam kopā, lai lūgtos kā viena tauta, to mēs izpaužam, lūdzoties vienā balsī, vienotā stājā. Pievienojam Latvijas Bīskapu konferences izstrādātās kārtības svarīgākos punktus, kuri tika apstiprināti, vienādojot ticīgo dalību Svētajā Misē:

1. Grēku nožēlas akts

Priesteris: Es atzīstos…

Visi: visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, (tikai trešo reizi sit krūtīs) mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

Pr...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Draudzes sludinājumi 27.oktobrī

Šodien pēc katras svētās Mises būs lūgšana par slimniekiem un dziedināšanas lūgšanas.

No 2.-9.novembrim ir iespēja pieteikt savus mirušos uz kopīgajām svētajām Misēm par mirušajiem.

1.novembrī – Visu svēto diena, obligāti svinami svētki. Sv. Mises 9.00 krievu valodā, 18.00 latviski (pēc vakara Mises procesija par mirušajiem). 2.novembris – visu mirušo piemiņas diena. Sv. Mises 9.00 krieviski, 11.00 latviski. Pēc katras sv. Mises procesija par mirušajiem.

Mēneša pirmajā svētdienā, 3.novembrī 8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai, pēc galvenās svētās Mises dziedāta Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts un depozīcija.

Katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā svētā Mise 15.00 Baldones draudzē...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Baznīcas uzkopšana

Ir svarīgi, lai katrs, kas ienāk baznīcā jūtas labi, lai telpas ir uzkoptas un dievnams ir tīrs.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.

Lasīt vairāk