Svarīgs paziņojums Salaspils draudzes ticīgajiem

Slavēts Jēzus Kristus! Dārgie draudzes locekļi! Rīt Palmu, jeb Pūpolu svētdiena, mēneša pirmā svēdiena. 8.00 uzstādīšu Vissvētāko Sakramentu. 9.00 sv. Mise krievu valodā, 11.00 latviešu valodā. Mises sākumā svētīšu pūpolus. Jūs katrs variet savās mājās sagatavot pūpolus un tad caur tiešraidi saņemt svētību arī saviem pūpoliem. Procesijas nebūs, bet pēc galvenās Mises Jēzus Sirds litānija, veltīšanās akts un svētība ar Vissvētāko Sakramentu. Tiešraides pieejamas www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv. Tie, kuri atnāks, prom nedzīšu, bet labāk palikt mājās. Baznīcā ievērojam 2 metru distancēšanos.

Balstoties uz Latvijas valdības rīkojumu, Salaspils katoļu baznīcā dievkalpojumi notiks, bet bez cilvēku līdzdalības tajā. Tomēr, ja kāds atnāks uz svēto Misi, dzīts projām netiks, tikai jāievēro sociālā distancēšanās (2 metri). Lūgums visiem palikt mājās un lūgties, izmantojot Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citus iespējamos resursus. Visas nozīmētās svētās Mises intencijas, nodomi tiks nosvinēti. 

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu turpmāko laiku būšu pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās, slimnīcās, garīgām sarunām, grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 12.janvārī

Šodien Kunga kristīšanas svētki, noslēdzas Ziemassvētku laiks. Pēc senas tradīcijas mēs saglabājam Betlēmīti un Ziemassvētku rotājumu līdz 2.februārim.

18.janvārī sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Lūgsimies, lai varētu būt vienoti ar citiem kristiešiem.

Ar nākamo nedēļu dievkalpojumi darbadienu vakaros, otrdienās un ceturtdienās tiks svinēti 18.30.

Ar nākamo nedēļu, katru ceturtdienu pēc vakara svētās Mises, draudzes telpās, būs lūgšanu grupa un Bībeles studijas.

2.februārī 17.00 sāksies svētdienas skola pieaugušajiem, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, salaulāties.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Ziemassvētku laika dievkalpojumu kārtība

24.decembris – Ziemassvētku vigilija
18.00 – Kristus Dzimšanas svētku vigilijas svētā Mise

25.decembris – Kristus Dzimšanas svētki

9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 – sv. Mise latviešu valodā
15.00 – sv. Mise Baldones katoļu draudzē

26.decembris Svētā Stefana svētku diena (II Ziemassvētki)
9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā

31.decembris – Vecgada diena


11.00 – sv. Mise latviešu valodā
18.00 – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētku vigīlijas sv. Mise, Te Deum, pateicība par aizvadīto gadu

1.janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes Lielie svētki

9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā (Veni Creator)

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk