Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Kristus augšāmcēlies!

Esiet sveicināti maijā! Viss maija mēnesis tradicionāli veltīts Vissvētākajai Dievmātei.

Maijs kā allaž iesākas ar Sv. Jāzepa – strādnieku aizbildņa fakultatīvo piemiņas dienu, ko svinam 1. maijā. Būdams goda vīrs, Jēzus Kristus audžutēvs uzturēja savu ģimeni, strādājot gluži parastu darbu. Viņš bija galdnieks. Neapšaubāmi ir tas, ka darba tikumu viņš audzināja arī savam Dēlam. Sv. Jānis Pāvils II savā sociālajā enciklikā Laborem exercens (1981. gada 14. septembrī) uzsver, ka cilvēks un darbs ir nešķiramas realitātes. Visu cilvēku dzīvi raksturo darbs, kas dod tai vērtību. Darbs ir cilvēka labā, nevis otrādi. Tāpat sv. Hosemarija Eskriva vienmēr ir aicinājis jebkuru darbu veikt Dievam par godu, tā savu ikdienu pārvēršot nemitīgā lūgšanā...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Aprīļa mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Aprīļa mēnesi iesākam uz prieka pilnas un skanīgas sirds nots: “Kristus augšāmcēlies!”

“Patiesi augšāmcēlies!” atbild Kristum ticīgie. “Patiesi augšāmcēlies!” atbild eņģeļu pulki debesīs. “Patiesi augšāmcēlies!” atbild Māte Baznīca. Kunga aušāmcelšanās lielie svētki jeb Lieldienas (šogad, 1. aprīlī) ir galvenais notikums cilvēces atpestīšanas vēsturē. Ar Lieldienu svētdienu iesākas Lieldienu liturģiskais laiks, kas turpināsies 50 dienas līdz pat Vasarsvētkiem. Tā kā Kunga augšāmcelšanās lielie svētki ir galvenie lielie svētki liturģiskajā gadā, to svinības turpinām astoņas dienas, svinot Lieldienu oktāvu. Tā noslēgsies 8. aprīlī ar sv. Jāņa Pāvila II ieviesto Kunga žēlsirdības svētdienu jeb Balto svētdienu...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

19. marts – Sv.Jāzeps Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis

Lieli svētki

Sv.Mise plkst. 11:00 un 18:00

Lasīt vairāk

Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča vēstule Salaspils Dievmātes- Rožukroņa Karalienes Romas katoļu draudzei

Rīgā, 2018. gada 5. martā.
 
Dārgie Salaspils katoļu draudzes locekli!

Šogad apritēs 27 gadi kopš jūsu draudzes pirmā dievkalpojuma domes telpās, 24 gadi kopš draudzes reģistrēšanas un 22 – kopš sava dievnama iesvētīšanas. Lai realizētu savu sapni par dievnamu, jums bija nepieciešami tikai 5 gadi. Šeit kā salīdzinājumu var minēt Sv. Antona draudzi, kurai pēc sava dievnama nopostīšanas 1969. gadā bija jāgaida 46 gadi – līdz 2015.gadam, kad tas tika atjaunots jau citā vietā.

Jūs savu dievnamu saņēmāt kā dāvinājumu no Vācijas fonda Bonifatiztsurerk. kas sedza lielāko daļu no dievnama būvniecības izmaksām, dalu saziedoja pati draudze un citi vietējie ziedotāji. lr pagājuši tikai 22 gadi kopš baznīcas iesvētīšanas. bet jau atkal ir jādomā par būvdarbiem...

Lasīt vairāk

Par pāvesta Franciska vizīti Latvijā

RĪGAS METROPOLIJAS
ROMAS KATOĻU KŪRIJA

Rīgā
2018. gada 9. martā

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Šodien, 9.martā ar prieku tika saņemta oficiāla ziņa, ka pāvests Francisks šā gada septembrī apmeklēs trīs Baltijas valstis. Latvijā viņš viesosies 24. septembrī. Svētā tēva vizītes plānā ir paredzēta tikšanās ar Latvijas prezidentu, dalība ekumēniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā, Sv.Jēkaba katedrāles apmeklējums, kā arī Svētā Mise Aglonas Dievmātes sanktuārijā.

Pāvesta Franciska vizīte notiks Latvijai un citām Baltijas valstīm ļoti nozīmīgā laikā – to pastāvēšanas simtajā gadadienā, kā arī pāvesta svētā Jāņa Pāvila II Latvijas apmeklējuma 25.gadadienā.

Katoļu Baznīcas vadītāja klātbūtne stiprinās mūsu tautas ticību un mīlestīb...

Lasīt vairāk

Svētdienā, 18.martā
plkst.11:00
Vissvētākā Sakramenta adorācija
plkst.12:00 SVĒTĀ MISE
Svētās Mises nodoms – lūgsimies viens par otru
par stipru ticību un draudzes saliedēšanu
Dziedināšanas dievkalpojums
Sv.Misi celebrēs priesteris
Jāzeps Sitnieks (MIC)
Tiks pasvētīti ūdens, sāls un olīveļļa

18 марта, в воскресенье
В 11:00 часов
Поклонение Пресвятым Дарам
В 12:00 часов Святая Месса
Интенция Святой Мессы – молимся друг за друга
об укреплении веры и за сплочение прихода
Св.Мессу совершит священник
Язепс Ситниекс (MIC)
Будут освящены вода, соль и оливковое масло...

Lasīt vairāk

Dieva žēlsirdības dienas Salaspils draudzē

Lasīt vairāk