Kategorija Nosiltināsim BaznīcuBaznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (nemitīgi papildināts, 09.09.2020)

Aktuālā informācija!

9.septembris. Varam teikt, ka izpētes fāze ir beigusies, un nākamnedēļ sāksies reālie fasādes siltināšanas darbi. Paldies būvuzraugam un vēl pieaicinātiem būvekspertiem, kuri konsultēja un meklēja labākos risinājumus dievnama siltināšanai. Ticam un ceram, ka viss būs labi. Lūdzam jūsu lūgšanas. Šodien jau apmaksājām pirmo rēķinu, par sastatņu uzstādīšanu un plākšņu demontāžu. Paldies no visas sirds par jūsu lūgšanām. Ar firmas pārstāvi runājām par to, ka, ja viss ies labi, tad varbūt jau šajā rudenī nosiltināsim vēl sānu sienu, kura ir tuvāk Rīgas ielai. Šobrīd pats svarīgākais ir pamatīgi izpētīt esošo situāciju un pieņemt lēmumu par veidu, kā tiek veikti darbi...

Lasīt vairāk

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana

Kristus ir Augšāmcēlies!

Šī priecīgā vēsts turpina mūs stiprināt šajā Lieldienu laikā līdz pat Vasarsvētkiem un arī pēc tam. Šis laiks nav viegls. Daudziem no mums ir neziņa, bailes, nedrošība par nākotni. Kā būs? Kā mēs tālāk dzīvosim? Vai viss būs labi? Vēlos ikvienu iedrošināt, ka Dievs mūs nav atstājis vienus. Viņš turpina par mums īpašā veidā rūpēties un gādāt arī šajā laikā.

Liels paldies par atbalstu gan man personīgi, gan arī Salaspils katoļu draudzei. Šobrīd es pats darbojos divos aktīvos virzienos. Šo pandēmijas laiku izmantoju, lai intensīvi strādātu pie savas doktora disertācijas, jo, sakarā ar to, ka rakstu par Vatikāna II koncila dokumentiem, nav viegli veikt noslēdzošo sintēzi, jeb kopsavilkumu...

Lasīt vairāk

Darbi mūsu dievnamā

No 15. oktobra mūsu draudzes dievnamam tiks veikti nesošo konstrukciju tehniskās izpētes darbi kā arī nostiprināti logi.

Ar izpētes darbu līgumu un tāmi var iepazīties šeit:

Ligumprojekts_Salaspils baznica

Tame_Salaspils baznica

Lasīt vairāk

Jumta apskates rezultāti un tāme

Uzņēmums SIA “Barona Jumti” veica jumta apskati un konstatēja sekojošus defektus:

1.Jumta segums, metāla dakstiņu profils, ir ieklāts ar daudzām ieklāšanas tehnoloģijas kļūdām.
2.Starp jumta segumu un esošo siltumizolāciju nav gaisa ventilācijas šķirkārtas.
3.Nav ieklātas tvaika izolācijas un antikondensāta plēves.
4.Esošā siltumizolācija ir tikai 100 mm bieza (nepieciešamais minimums ir 250mm).
5.Daudzās vietās jumta segums un satekņu profili ir mehāniski sabojāti.
6.Vietām nav vējdēļu un lāseņu profilu.
7.Bojātas lietus ūdens teknes un notekas.

Jumta atjaunošanas tāme sastāda 250776.57 Eur + PVN
Tāme darbiem šeit

Lasīt vairāk

Remontdarbi draudzes telpā

Ar draudzes un daudzu labvēļu atbalstu tuvojas noslēgumam remondarbi draudzes telpā. Ir nojauktas un no jauna izbūvētas iekšējās sienas un grīdas, ūdens padeves un kanalizācijas  sistēmas  un ievilkta elektrība. Ieklāts grīdas segums un pabeigti apdares darbi.  Ar Dieva palīdzību darbus varēs jau pabeigt tuvākajā laikā.

Paldies visiem par atbalstu.

Kopš remonta uzsākšanas būvmateriālos un darba apmaksā iztērēti 23 tūkstoši Eur.

Zemāk aplūkojama arī galerija ar paveiktajiem darbiem.

Lasīt vairāk

No būvniekiem saņemta tāme jumta remontam

Ir saņemta tāme no būvniekiem baznīcas jumta remontam. Summa nav maza 149 289 Eur. Aicinu draudzi lūgties par šī projekta realizāciju un aktīvi piedalīties līdzekļu vākšanā, jo bez draudzes aktīvas piedalīšanās šo projektu realizēt neizdosies.

Pilnu tāmi var apskatīt šeit:jumta darbi

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Mūsu baznīcas renovācijas tāme

ProjSlavēts Jēzus Kristus!!!

Būvnieki ir veikuši aprēķinus remonta izmaksām, un tās ir sekojošas:

1. Zemes stāva (draudzes telpa, kanceleja, svētdienas skola, prāvesta telpas) remonts – 62454.88 Eur;
2. Otrā stāva (baznīcas daļa) remonts – 16317.35Eur;
3. Silto grīdu uzstādīšana zemes stāvā un baznīcā – 20057.69Eur;
4. Fasādes (ārsienu) siltināšana un remonts – 120265.77Eur;
5. Jumta siltināšana un remonts – 66658.57 Eur;
6. Ieejas kāpņu atjaunošana – 9786.89 Eur.
Kopā EUR 295541.16

Ziedojumus var veikt uz sekojošo kontu:

AS SEB banka UNLALLVX
konts LV41UNLA0050000010880

Lūgsimies!
Aktīvi piedalīsimies līdzekļu vākšanā, lai šogad jau daļu darbu varētu izdarīt un nākošo ziemu sagaidīt siltās telpās.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Saslidīsim Dievnamu visi kopā labdarības izrādē

Antona  ziemassvētki A3 kr

Lasīt vairāk

Nosiltināsim Baznīcu

Arhitektūras biroja “Forma” piedāvātais

iespējamo remontdarbu īss apraksts

Salaspils Romas katoļu baznīca ir tikai 16 gadus jauna ēka, tomēr būvprojekta kļūdu un pavirši veiktās būvniecības dēļ tā ir jāremontē. Galvenie remontdarbi ir sekojoši:

Fasāde 1
Fasade-2
Šķērsgriezums_ar _Solarwall_tehnoloģiju
Šķērsgriezums_ar _Solarwall_tehnoloģiju_2
1. Ēkas nesošo konstrukciju uzlabošana:

Baznīcas būvapjoms ir arhitektoniski sarežģīts nesošo tērauda konstrukciju veidojums. Vietām tērauda konstrukcijas ir atklātas iekštelpā vai ārtelpā, vietām šķērso ārsienas vai ir iebūvētas tajās. Šāds risinājums ārsienās rada daudzus “aukstuma tiltus”, kad aukstumu labi vadošās tērauda konstrukcijas ārsienās rada kondensātu, kurš veicina nesošo un norobežojošo konstrukciju bojāšanos...

Lasīt vairāk