Iegādāti liturģiskie tērpi

OrnātiSagaidot mūsu draudzes baznīcas 20. gadadienu, ar Salaspils novada domes atbalstu projektā “Liturģisko tērpu iegāde baznīcas 20 gadu jubilejā”  esam saņēmuši 4 skaistus jaunus ornātus, kapu un sutanu.

Liels paldies Salaspils novada domei par atbalstu.

 

Draudzes prāvests.