Mūsu baznīcas renovācijas tāme

ProjSlavēts Jēzus Kristus!!!

Būvnieki ir veikuši aprēķinus remonta izmaksām, un tās ir sekojošas:

1. Zemes stāva (draudzes telpa, kanceleja, svētdienas skola, prāvesta telpas) remonts – 62454.88 Eur;
2. Otrā stāva (baznīcas daļa) remonts – 16317.35Eur;
3. Silto grīdu uzstādīšana zemes stāvā un baznīcā – 20057.69Eur;
4. Fasādes (ārsienu) siltināšana un remonts – 120265.77Eur;
5. Jumta siltināšana un remonts – 66658.57 Eur;
6. Ieejas kāpņu atjaunošana – 9786.89 Eur.
Kopā EUR 295541.16

Ziedojumus var veikt uz sekojošo kontu:

AS SEB banka UNLALLVX
konts LV41UNLA0050000010880

Lūgsimies!
Aktīvi piedalīsimies līdzekļu vākšanā, lai šogad jau daļu darbu varētu izdarīt un nākošo ziemu sagaidīt siltās telpās.

Draudzes prāvests.