Kategorija JaunumiLasīt vairāk

Lasīt vairāk

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 12.janvārī

Šodien Kunga kristīšanas svētki, noslēdzas Ziemassvētku laiks. Pēc senas tradīcijas mēs saglabājam Betlēmīti un Ziemassvētku rotājumu līdz 2.februārim.

18.janvārī sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Lūgsimies, lai varētu būt vienoti ar citiem kristiešiem.

Ar nākamo nedēļu dievkalpojumi darbadienu vakaros, otrdienās un ceturtdienās tiks svinēti 18.30.

Ar nākamo nedēļu, katru ceturtdienu pēc vakara svētās Mises, draudzes telpās, būs lūgšanu grupa un Bībeles studijas.

2.februārī 17.00 sāksies svētdienas skola pieaugušajiem, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, salaulāties.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Ziemassvētku laika dievkalpojumu kārtība

24.decembris – Ziemassvētku vigilija
18.00 – Kristus Dzimšanas svētku vigilijas svētā Mise

25.decembris – Kristus Dzimšanas svētki

9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 – sv. Mise latviešu valodā
15.00 – sv. Mise Baldones katoļu draudzē

26.decembris Svētā Stefana svētku diena (II Ziemassvētki)
9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā

31.decembris – Vecgada diena


11.00 – sv. Mise latviešu valodā
18.00 – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētku vigīlijas sv. Mise, Te Deum, pateicība par aizvadīto gadu

1.janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes Lielie svētki

9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā (Veni Creator)

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

AICINĀJUMS

katra mēneša 7.datumā vienoties kopīgā
Svētā Rožukroņa lūgšanā

Dievmātes godināšana vienmēr ir nesusi
brīnumaina spēka pilnus augļus

Katra mēneša 7.datumā
brīvi izvēlētajā vietā un laikā vienoti garā
lūgsimies vienu Svētā Rožukroņa daļu
par sevi un saviem tuviniekiem,
par priesteriem un draudzēm,
par ģimenēm, radiem, draugiem,
kaimiņiem, kolēģiem, labdariem,
par visiem, kuriem ir nepieciešamas
mūsu lūgšanas un kuriem mēs apsolījām lūgties

Lasīt vairāk