Kategorija JaunumiSvētdiena, 14.jūnijs Salaspils katoļu draudzē

8.00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai.

9.00 svētā Mise krievu valodā.

11.00 Svētā Mise – celebrē jauniesvētītais priesteris Lauris Kārklis. Pēc dievkalpojuma 3 minūtes sevi prezentēs kustības “Laulāto tikšanās” pārstāvji. Pēc tam priesteris dos jauniesvētītā priestera primīcijas svētību. Tad sekos Jēzus Sirds litānija (skaitīta) un procesija ar Vissvētāko Sakramentu un lasījumi pie 4 altāriem apkārt baznīcai (lietus gadījumā baznīcā). Pēc tam svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

14.00 svētā Mise ģimenēm un bērniem. Pēc dievkalpojuma draudzes dārzā pikniks ar kustības “Laulāto tikšanās” pārstāvjiem (lietus gadījumā draudzes telpās). 

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Vissvētās Trīsvienības svētki Salaspils katoļu draudzē!

Tiešraides pieejamas arī
draudzes Yutube kanālā un www.tolstovs.lv.

17.maijā svētās Mises translācija
9:00 krievu valodā,
11:00 latviešu valodā

Izmaiņas dievkalpojumu apmeklēšanas kārtībā:

1. Pēc jaunākajiem Tieslietu Ministrijas un Latvijas bīskapu konferences norādījumiem, uz kārtējiem (speciāli neorganizētajiem) dievkalpojumiem var pulcēties neierobežots cilvēku skaits.
2. Visiem kuri pulcējušies baznīcā OBLIGĀTI ir jāievēro 2 metru distance (izņemot vienā mājsaimniecībā esošos).
3. Lai nodrošinātu iespēju vairāk cilvēkiem būt baznīcā, lūgums izmantot dievnama balkonus 2 stāvā.
4. Lai nodrošinātu iespēju vairāk cilvēkiem būt baznīcā, turpmāk katru svētdienu būs trīs svētās Mises:
9.00 krievu valodā;
– 11.00 latviešu valodā;
– 14.00 latviešu valodā.

5. Vismaz pusstundu pirms katra dievkalpojuma priesteris uzklausa grēksūdzes.
6. Visiem, kuri atrodas dievnamā, OBLIGĀTI ir jālieto roku dezinfekcijas līdzekļi.
7. Tiešraides translācijas internetā tiks nodrošinātas līdz ārkārtējā stāvokļa beigām.

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu laiku priesteris pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās (nāves briesmas),  gan garīgām sarunām (telefons, internets, klātbūtne) un grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Iepriekšējos videoierakstus var noskatīties
draudzes Youtube kanālā šeit.

Lasīt vairāk

Lūgšanu nakts translācija draudzes YouTube kanālā

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana

Kristus ir Augšāmcēlies!

Šī priecīgā vēsts turpina mūs stiprināt šajā Lieldienu laikā līdz pat Vasarsvētkiem un arī pēc tam. Šis laiks nav viegls. Daudziem no mums ir neziņa, bailes, nedrošība par nākotni. Kā būs? Kā mēs tālāk dzīvosim? Vai viss būs labi? Vēlos ikvienu iedrošināt, ka Dievs mūs nav atstājis vienus. Viņš turpina par mums īpašā veidā rūpēties un gādāt arī šajā laikā.

Liels paldies par atbalstu gan man personīgi, gan arī Salaspils katoļu draudzei. Šobrīd es pats darbojos divos aktīvos virzienos. Šo pandēmijas laiku izmantoju, lai intensīvi strādātu pie savas doktora disertācijas, jo, sakarā ar to, ka rakstu par Vatikāna II koncila dokumentiem, nav viegli veikt noslēdzošo sintēzi, jeb kopsavilkumu...

Lasīt vairāk

Sv.Mises translācija 4.maijā

Svētā Mise noslēdzot svētceļojumu uz Skaistkalni un svinot Neatkarības dienu.

Sv.Mises translācija draudzes Youtube kanālā,
www.tolstovs.lv un Radio Marija Latvija.

Lasīt vairāk

Kristus ir Augšāmcelies! Alleluja!

Ar tukšo kapu vien nepietiek…

                                                … ir jāsatiek Augšāmcēlies Kungs!!!

“Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.”

“Baznīca pasaules vajāta un Dieva iepriecināta, turpina savu svētceļojumu, sludinot Kunga krustu un nāvi līdz Viņa atnākšanai (sal. 1 Kor 11, 26). To stiprina augšāmceltā Kristus spēks, lai tā pacietībā un mīlestībā pārvarētu nelaimes un grūtības — kā iekšējās, tā ārējās— un pasaulē uzticīgi atklātu Kunga noslēpumu, kas vēl ir aizēnots, līdz beigās tas atklāsies pilnīgā gaismā”, Lumen gentium, 8.

Lasīt vairāk

Svarīgs paziņojums Salaspils draudzes ticīgajiem

Slavēts Jēzus Kristus! Dārgie draudzes locekļi! Rīt Palmu, jeb Pūpolu svētdiena, mēneša pirmā svēdiena. 8.00 uzstādīšu Vissvētāko Sakramentu. 9.00 sv. Mise krievu valodā, 11.00 latviešu valodā. Mises sākumā svētīšu pūpolus. Jūs katrs variet savās mājās sagatavot pūpolus un tad caur tiešraidi saņemt svētību arī saviem pūpoliem. Procesijas nebūs, bet pēc galvenās Mises Jēzus Sirds litānija, veltīšanās akts un svētība ar Vissvētāko Sakramentu. Tiešraides pieejamas www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv. Tie, kuri atnāks, prom nedzīšu, bet labāk palikt mājās. Baznīcā ievērojam 2 metru distancēšanos.

Balstoties uz Latvijas valdības rīkojumu, Salaspils katoļu baznīcā dievkalpojumi notiks, bet bez cilvēku līdzdalības tajā. Tomēr, ja kāds atnāks uz svēto Misi, dzīts projām netiks, tikai jāievēro sociālā distancēšanās (2 metri). Lūgums visiem palikt mājās un lūgties, izmantojot Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citus iespējamos resursus. Visas nozīmētās svētās Mises intencijas, nodomi tiks nosvinēti. 

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu turpmāko laiku būšu pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās, slimnīcās, garīgām sarunām, grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk