No 13. septembra atsākas draudzes vīru tikšanās

Jau 3. gadu pēc kārtas draudzē  tiek organizētas vīru tikšanās. Tā ir draudzes vīru sadraudzība, kopīgas lūgšanas, meditācija, pieredzes apmaiņa. Skaidrojam , ko saka Svētie raksti, baznīcas mācība, baznīcas svēto atstātais mantojums par vīrieša lomu ģimenē, darbā, draudzē, sabiedrībā. Kā augt savā ticībā, kā realizēt savu aicinājumu, savu kristieša kalpojumu reālā dzīvē.

Vīru tikšanās piedalās  pārstāvji no Prelatūras “Opus Dei”, kas ir Katoļu baznīcas institūcija, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrast Dievu un svētumu savā darbā, ģimenes dzīvē un citās ikdienišķās nodarbēs.

Vīru tikšanās notiek katra mēneša 2. sestdienā plkst.17:30, draudzes telpā.

Mārtiņš m.t. 29124221