No 2. līdz 5. aprīlim Sv. Mises mūsu draudzes baznīcā nenotiks.

Jau 5. aprīlī, piektdien Sv. Mise notiks kā parasti. Svētdien 7. aprīlī varēs arī apskatīt Polijā restaurētos baznīcas liturģiskos traukus.

Draudze prāvests.