Baznīcas uzkopšana

Ir svarīgi, lai katrs, kas ienāk baznīcā jūtas labi, lai telpas ir uzkoptas un dievnams ir tīrs.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.