Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 12.janvārī

Šodien Kunga kristīšanas svētki, noslēdzas Ziemassvētku laiks. Pēc senas tradīcijas mēs saglabājam Betlēmīti un Ziemassvētku rotājumu līdz 2.februārim.

18.janvārī sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Lūgsimies, lai varētu būt vienoti ar citiem kristiešiem.

Ar nākamo nedēļu dievkalpojumi darbadienu vakaros, otrdienās un ceturtdienās tiks svinēti 18.30.

Ar nākamo nedēļu, katru ceturtdienu pēc vakara svētās Mises, draudzes telpās, būs lūgšanu grupa un Bībeles studijas.

2.februārī 17.00 sāksies svētdienas skola pieaugušajiem, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, salaulāties.

Draudze prāvests.