Svarīgs paziņojums Salaspils draudzes ticīgajiem

Slavēts Jēzus Kristus! Dārgie draudzes locekļi! Rīt Palmu, jeb Pūpolu svētdiena, mēneša pirmā svēdiena. 8.00 uzstādīšu Vissvētāko Sakramentu. 9.00 sv. Mise krievu valodā, 11.00 latviešu valodā. Mises sākumā svētīšu pūpolus. Jūs katrs variet savās mājās sagatavot pūpolus un tad caur tiešraidi saņemt svētību arī saviem pūpoliem. Procesijas nebūs, bet pēc galvenās Mises Jēzus Sirds litānija, veltīšanās akts un svētība ar Vissvētāko Sakramentu. Tiešraides pieejamas www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv. Tie, kuri atnāks, prom nedzīšu, bet labāk palikt mājās. Baznīcā ievērojam 2 metru distancēšanos.

Balstoties uz Latvijas valdības rīkojumu, Salaspils katoļu baznīcā dievkalpojumi notiks, bet bez cilvēku līdzdalības tajā. Tomēr, ja kāds atnāks uz svēto Misi, dzīts projām netiks, tikai jāievēro sociālā distancēšanās (2 metri). Lūgums visiem palikt mājās un lūgties, izmantojot Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citus iespējamos resursus. Visas nozīmētās svētās Mises intencijas, nodomi tiks nosvinēti. 

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu turpmāko laiku būšu pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās, slimnīcās, garīgām sarunām, grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880