Vissvētās Trīsvienības svētki Salaspils katoļu draudzē!

Tiešraides pieejamas arī
draudzes Yutube kanālā un www.tolstovs.lv.

17.maijā svētās Mises translācija
9:00 krievu valodā,
11:00 latviešu valodā

Izmaiņas dievkalpojumu apmeklēšanas kārtībā:

1. Pēc jaunākajiem Tieslietu Ministrijas un Latvijas bīskapu konferences norādījumiem, uz kārtējiem (speciāli neorganizētajiem) dievkalpojumiem var pulcēties neierobežots cilvēku skaits.
2. Visiem kuri pulcējušies baznīcā OBLIGĀTI ir jāievēro 2 metru distance (izņemot vienā mājsaimniecībā esošos).
3. Lai nodrošinātu iespēju vairāk cilvēkiem būt baznīcā, lūgums izmantot dievnama balkonus 2 stāvā.
4. Lai nodrošinātu iespēju vairāk cilvēkiem būt baznīcā, turpmāk katru svētdienu būs trīs svētās Mises:
9.00 krievu valodā;
– 11.00 latviešu valodā;
– 14.00 latviešu valodā.

5. Vismaz pusstundu pirms katra dievkalpojuma priesteris uzklausa grēksūdzes.
6. Visiem, kuri atrodas dievnamā, OBLIGĀTI ir jālieto roku dezinfekcijas līdzekļi.
7. Tiešraides translācijas internetā tiks nodrošinātas līdz ārkārtējā stāvokļa beigām.

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu laiku priesteris pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās (nāves briesmas),  gan garīgām sarunām (telefons, internets, klātbūtne) un grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Iepriekšējos videoierakstus var noskatīties
draudzes Youtube kanālā šeit.