Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana

Kristus ir Augšāmcēlies!

Šī priecīgā vēsts turpina mūs stiprināt šajā Lieldienu laikā līdz pat Vasarsvētkiem un arī pēc tam. Šis laiks nav viegls. Daudziem no mums ir neziņa, bailes, nedrošība par nākotni. Kā būs? Kā mēs tālāk dzīvosim? Vai viss būs labi? Vēlos ikvienu iedrošināt, ka Dievs mūs nav atstājis vienus. Viņš turpina par mums īpašā veidā rūpēties un gādāt arī šajā laikā.

Liels paldies par atbalstu gan man personīgi, gan arī Salaspils katoļu draudzei. Šobrīd es pats darbojos divos aktīvos virzienos. Šo pandēmijas laiku izmantoju, lai intensīvi strādātu pie savas doktora disertācijas, jo, sakarā ar to, ka rakstu par Vatikāna II koncila dokumentiem, nav viegli veikt noslēdzošo sintēzi, jeb kopsavilkumu. Bet mēs kopā ar darba vadītāju no Polijas daram ko varam. Lūdzu jūs atbalstīt šajā jomā ar lūgšanām.

Otrais virziens ir Salaspils katoļu baznīcas siltināšana. Tie, kuri ir redzējuši klātienē, tie zin, kādā nožēlojamā stāvoklī atrodas dievnama fasāde. Gan vizuāli, gan no siltināšanas viedokļa. Ziemā, kad ārā ir vairāk par mīnus 10 grādiem, iekšā, tīri fiziski, nav iespējams sakurināt vairāk par plus 6 grādiem. Tie ir fakti. Stipra vēja laikā šūpojas lustra, jo sienās ir ļoti minimals siltinājums apmēram 2 cm. fibrolīta un nedaudz “Isover” stikla vates. Līdz ar to, esam sākuši vismaz vienas vai divu sienu siltināšanas un fasādes atjaunošanas projektu, ko šovasar centīsimies pabeigt. Izdarīsim tik, cik mums būs finanšu līdzekļi.

Daudzi man jautā: “Priesteri ilmār! Kāpēc jūs šajā grūtajā laikā uzņematies šādu projektu? Varu atbildēt. Dievs man uzdāvināja siltu pagājušo ziemu. Cerēt, ka nākamā būs tāda pati, es nevaru. Man ir žēl to 300 cilvēku, kuri pirms šīs pandēmijas, katru svētdienu, apmeklēja šo dievnamu. Negribētu viņus ziemā saldēt. Un vēl. Man ir brīnišķīgs piemērs, priesteris Kazimirs Vilnis, kurš II Pasaules kara laikā, 1943.gadā pabeidza celt Rīgas Kristus Karaļa baznīcu. Daudzi saka, ka viņš esot bijis “traks” Dievā! 🙂 Es padomāju, ka ja viņš varēja, kādēļ gan es nevarētu? Dievs grib, lai mēs būtu ticībā mazliet neprātīgi. Arī par šo lietu lūdzu jūsu lūgšanas un finansiālo atbalstu, iespēju robežās. Paldies jums par visu.

Aktuālā informācija!

Šobrīd būvnieki ir sagatavojuši divas tāmes – vienu priekšējai fasādes sienai un otru sānu kreisajai sienai, skatoties no baznīcas priekšpuses. Priekšējās fasādes atjaunošanas un siltināšanas izmaksas šobrīd ir plānotās tāmē – 23887,99 eiro. Otras sienas atjaunošanas un siltināšanas izmaksas – 22312,15. Par tāmi, protams vēl notiks diskusijas, bet tāda ir šī brīža situācija.

Draudzes kontā šobrīd ir – 20 841,38 Eiro. Tas nozīmē, ka, ja mēs mazliet pacentīsimies, tad priekšējo fasādi mēs šovasar atjaunosim un nosiltināsim. Katrai nākamajai fasādes daļai vajag apmērm 20 000 – 25 000. eiro. Tāda ir realā situāciju. Es pats no draudzes saņemu minimālo algu. Šobrīd ir nopirktas 25 tonnas granulas, ziemas apkurei par 4 289,45. eiro. Vēl draudzē ir tekošie izdevumi par elektrību un vēl ūdens un kanalizācija un vēl citi sīki izdevumi. Šobrīd sakārtosim arī stāvlaukumu un informācijas dēli pie Rīgas ielas. Šobrīd tas ir arī viss, bet katru nedēļu informēšu par ziedojumu plūsmu mūsu draudzes kontā un paveiktajiem darbiem. Lai Vissvētākā Jaunava Marija – Rožukroņa Karaliene, svētais Meinards un citi svētie lūdz par mums!

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils,
LV-2121, Latvija

Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880