Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (nemitīgi papildināts, 09.09.2020)

Aktuālā informācija!

9.septembris. Varam teikt, ka izpētes fāze ir beigusies, un nākamnedēļ sāksies reālie fasādes siltināšanas darbi. Paldies būvuzraugam un vēl pieaicinātiem būvekspertiem, kuri konsultēja un meklēja labākos risinājumus dievnama siltināšanai. Ticam un ceram, ka viss būs labi. Lūdzam jūsu lūgšanas. Šodien jau apmaksājām pirmo rēķinu, par sastatņu uzstādīšanu un plākšņu demontāžu. Paldies no visas sirds par jūsu lūgšanām. Ar firmas pārstāvi runājām par to, ka, ja viss ies labi, tad varbūt jau šajā rudenī nosiltināsim vēl sānu sienu, kura ir tuvāk Rīgas ielai. Šobrīd pats svarīgākais ir pamatīgi izpētīt esošo situāciju un pieņemt lēmumu par veidu, kā tiek veikti darbi. Tālāk jau viss būs atkarīgs no firmas kapacitātes, laikapstākļiem un ziedojumiem draudzes kontā. 
2.septembris. Darbi turpinās. Firma ir pilnībā dmeontējusi fasādes ārējās cementa plāksnes un notīrījusi visu lieko, lai sāktu siltināšanas darbus. Šobrīd ir neskaidrības, kādu vispareizāko tehnoloģiju izvēlēties, lai kvalitatīvi veiktu siltināšanu. Firmai palīdz četri būveksperti, kuri ir saistīti ar mūsu draudzi. Šobrīd draudzes kontā ir 53 890,40 eiro. No visas sirds pateicamies visiem ziedotājiem. 
15.augusts. Dievnamam ir uzstādītas sastatnes un nākamajā nedēļā plānojam sākt fasādes veco detaļu demontāžu. Draudzes kontā šobrīd ir 49 906,99 eiro.
27.jūlijs. Esam noslēguši līgumu ar firmu “Expro”, un pēc darbu izpildes grafika plānojam, ka 10.augustā tiks uzsākta fasādes ārējā apseguma demontāža un pārejie nepieciešamie darbi. Paldies visiem par atbalstu un ziedojumiem. Šobrīd draudzes kontā ir 48 373,31 eiro. Vēl nepieciešams, lai nosiltinātu visas dievnama sienas – 51 626,69 eiro.
20.jūlijs.
Esam jau izvēlējušies būvnieku un tuvakajās dienās tiks noslēgts līgums. Bija vajadzīgs laiks, lai sagatavotu līgumu un arī būvniekam ir jāsagatavojas būvdarbu veikšanai. Šobrīd draudzes kontā ir 48 369,32 eiro. Vēl nepieciešams, lai nosiltinātu visas dievnama sienas – 51 630,68 eiro.
7.jūlijs.
Joprojām turpinām izvēlēties no diviem būvniekiem un precizējam tāmes. Ir doma, ka šo ceturtdien veiksim galējo izvēli un tad, nākamnedēļ būvnieks vienosies ar STORENT un sāksies sastatņu montāža. Pirmo atjaunosim dievnama fasādi un sienas, kas aptver zvanu torni. Ja sadarbība ar būvnieku būs laba, turpināsim iet tālāk un silitnāsim nākamās sienas. Jāuzsver, ka katrai no sienām ir nepieciešami apmēram 25 000 eiro, tas nozīmē, ka dievnama visu sienu siltināšana kopumā izmaksās apmēram 100 000 eiro. Šobrīd draudzes kontā ir 45 852,30 eiro. Vēl nepieciešams, lai nosiltinātu visas dievnama sienas – 54 147,7 eiro.
1.jūlijs.
Šovakar notika draudzes aktīvo locekļu sanāksme, kurā bija paredzēts izvēlēties starp divu būvnieku piedāvātajām tāmēm. Izvēlējāmies vienu, tuvākajās dienās vēl precizēsim tāmi un, ja viss ies labi, tad nākamnedēļ slēgsim līgumu un sāksim likt sastatnes apkārt baznīcai. Lūdzu jūsu lūgšanas šajā nodomā. Šobrīd draudzes kontā ir 35 992,48 eiro. Vēl nepieciešams savākt 4007,52 eiro. Mēs to visi kopā varam.
31.maijā draudzes kontā ir 26 072,16 eiro eiro! Vēl nepieciešams savākt: 13 927,84 eiro.

20.maijā esam saņēmuši priecīgi ziņu. SIA “Storent” ir pieņēmis lēmumu 100% apmaksāt sastatņu īri uz visu celtniecības laiku. Paldies par atbalstu un turpinām lūgties!

6. februārī esam saņēmuši Salaspils domes atbalsta finansējumu 4000 EUR apmērā būvmateriālu iegādei un draudzes baznīcas apkārtnes sakārtošanai. Paldies par atbalstu! Turpinam lūgties!

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils,
LV-2121, Latvija
Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Tie, kuri ir redzējuši klātienē, tie zin, kādā nožēlojamā stāvoklī atrodas dievnama fasāde. Gan vizuāli, gan no siltināšanas viedokļa. Ziemā, kad ārā ir vairāk par mīnus 10 grādiem, iekšā, tīri fiziski, nav iespējams sakurināt vairāk par plus 6 grādiem. Tie ir fakti. Stipra vēja laikā šūpojas lustra, jo sienās ir ļoti minimāls siltinājums apmēram 2 cm. fibrolīta un nedaudz “Isover” stikla vates. Līdz ar to, esam sākuši vismaz vienas vai divu sienu siltināšanas un fasādes atjaunošanas projektu, ko šovasar centīsimies pabeigt. Izdarīsim tik, cik mums būs finanšu līdzekļi.

Daudzi man jautā: “Priesteri ilmār! Kāpēc jūs šajā grūtajā laikā uzņematies šādu projektu? Varu atbildēt. Dievs man uzdāvināja siltu pagājušo ziemu. Cerēt, ka nākamā būs tāda pati, es nevaru. Man ir žēl to 300 cilvēku, kuri pirms šīs pandēmijas, katru svētdienu, apmeklēja šo dievnamu. Negribētu viņus ziemā saldēt. Un vēl. Man ir brīnišķīgs piemērs, priesteris Kazimirs Vilnis, kurš II Pasaules kara laikā, 1943.gadā pabeidza celt Rīgas Kristus Karaļa baznīcu. Daudzi saka, ka viņš esot bijis “traks” Dievā! 🙂 Es padomāju, ka ja viņš varēja, kādēļ gan es nevarētu? Dievs grib, lai mēs būtu ticībā mazliet neprātīgi. Arī par šo lietu lūdzu jūsu lūgšanas un finansiālo atbalstu, iespēju robežās. Paldies jums par visu.