Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (nemitīgi papildināts, 13.06.2020)

Aktuālā informācija!

13.jūnijs. Šobrīd jau tiek uzsāktas ar vēl vienu būvnieku, kurš varētu uzņemties mūsu dievnama sienu siltināšanu un atjaunošanu. Šobrīd draudzes kontā ir 29 225,61 eiro. Vēl nepieciešams savākt 10 774,39 eiro.
8.jūnijs. Turpinām būvnieku meklējumus. Šobrīd vairāki izskata mūsu piedāvājumu, gaidam no viņiem atbildes. Šobrīd draudzes kontā ir 28 637,25 eiro. Vēl nepieciešams savākt 11 362,75 eiro.
2.jūnijā. Diemžēl mūsu sadarbība ar līdzšinējo būvnieku ir beigusies, jo nespējām vienoties par būvdarbu izmaksām. No mūsu puses tās šķita par lielu, tādēļ šobrīd intensīvi meklējam kādu citu, kurš dievnama siltināšanu varētu veikt par adekvātām cenām. Vasarsvētku ziedojumi tiek novirzīti Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām, tādēļ mūsu kontā šobrīd ir 26 104,65 eiro. Vēl nepieciešams savākt 13895,35 eiro.
31.maijā draudzes kontā ir 26 072,16 eiro eiro! Vēl nepieciešams savākt: 13 927,84 eiro.

20.maijā esam saņēmuši priecīgi ziņu. SIA “Storent” ir pieņēmis lēmumu 100% apmaksāt sastatņu īri uz visu celtniecības laiku. Paldies par atbalstu un turpinām lūgties!

6. februārī esam saņēmuši Salaspils domes atbalsta finansējumu 4000 EUR apmērā būvmateriālu iegādei un draudzes baznīcas apkārtnes sakārtošanai. Paldies par atbalstu! Turpinam lūgties!

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils,
LV-2121, Latvija
Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Tie, kuri ir redzējuši klātienē, tie zin, kādā nožēlojamā stāvoklī atrodas dievnama fasāde. Gan vizuāli, gan no siltināšanas viedokļa. Ziemā, kad ārā ir vairāk par mīnus 10 grādiem, iekšā, tīri fiziski, nav iespējams sakurināt vairāk par plus 6 grādiem. Tie ir fakti. Stipra vēja laikā šūpojas lustra, jo sienās ir ļoti minimāls siltinājums apmēram 2 cm. fibrolīta un nedaudz “Isover” stikla vates. Līdz ar to, esam sākuši vismaz vienas vai divu sienu siltināšanas un fasādes atjaunošanas projektu, ko šovasar centīsimies pabeigt. Izdarīsim tik, cik mums būs finanšu līdzekļi.

Daudzi man jautā: “Priesteri ilmār! Kāpēc jūs šajā grūtajā laikā uzņematies šādu projektu? Varu atbildēt. Dievs man uzdāvināja siltu pagājušo ziemu. Cerēt, ka nākamā būs tāda pati, es nevaru. Man ir žēl to 300 cilvēku, kuri pirms šīs pandēmijas, katru svētdienu, apmeklēja šo dievnamu. Negribētu viņus ziemā saldēt. Un vēl. Man ir brīnišķīgs piemērs, priesteris Kazimirs Vilnis, kurš II Pasaules kara laikā, 1943.gadā pabeidza celt Rīgas Kristus Karaļa baznīcu. Daudzi saka, ka viņš esot bijis “traks” Dievā! 🙂 Es padomāju, ka ja viņš varēja, kādēļ gan es nevarētu? Dievs grib, lai mēs būtu ticībā mazliet neprātīgi. Arī par šo lietu lūdzu jūsu lūgšanas un finansiālo atbalstu, iespēju robežās. Paldies jums par visu.