4. oktobra translācija

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Sakarā ar Covid-19 infekcijas pieaugumu mūsu valstī, Salaspils katoļu draudzē, sākot no 4.oktobra tiks organizēta dievkalpojumu tiešraide internetā, draudzes mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un blogā www.tolstovs.lv. Arī draudzes svētki no 9.-11.oktobrim tiks translēti internetā. Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, īpaši, ja esam saaukstējušies vai slimojam ar elpceļu slimībām. Šī norāde nev obligāta, bet ieteicama visu mūsu labumam. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.