Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 15.novembrī

Valsts proklamēšanas svētkos sv. Mise tiks svinēta 8.00.

Nākošsestdien no 16.00 – 19.00 notiks adorācija, kopībā ar Euharistijas kongresa rīkotājiem Budapeštā. Iespēja grēksūdzei.

Ir sākusies draudzes locekļu anketēšana. Lūdzu paņemt anketu pie ieejas baznīcā, aizpildīt un atdot to prāvestam.

Nākošvētdien, Kristus Karaļa svētki. Visi ziedojumi tiks vākti Rīgas Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām.

Mūsu dievnamā vienlaicīgi var atrasties 70 cilvēki.

Priesteris ir pieejams garīgām sarunām, grēksūdzēm, slimnieku apmeklējumiem mājās, pie mirstošajiem, bērēs un citiem garīgiem jautājumiem vai pakalpojumiem.

Dievkalpojumi svētdienās tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv.

Neaizmirsīsim parūpēties par savu draudzi arī finansiāli.

Salaspils Ev. Luterāņu draudze aicina aplūkot Agneses Brūveres – Alpes gleznu izstādi. Otrdienās, trešdienās, piektdienās no 17.00 līdz 19.00.

Dievnamā esot mums visiem ir jālieto maskas. Īpaši tas attiecās brīžos, kad ienākam vai izejam no baznīcas, kā arī tad, kad pārvietojamies pa baznīcu. Ievērosim 2 metru distanci un mazgāsim rokas. Sargāsim sevi un citus.

Draudzes prāvests I.Tolstovs