Draudzes vīru tikšanās

cross-carryingKas tā būs?

Tā būs vīru sadraudzība, kopīgas lūgšanas, meditācija, pieredzes apmaiņa. Skaidrosim, ko saka Svētie raksti, baznīcas mācība, baznīcas svēto atstātais mantojums par vīrieša lomu ģimenē, darbā, draudzē, sabiedrībā. Kā augt savā ticībā, kā realizēt savu aicinājumu, savu kristieša kalpojumu reālā dzīvē. Darīsim to visi kopā.

 Šāda aktivitāte ir uzticēta Prelatūrai “Opus Dei”, kas ir Katoļu baznīcas institūcija, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem meklēt svētumu savā darbā, ģimenes dzīvē un citās ikdienišķās nodarbēs.

 Kā tas notiks?

 Tiksimies divas reizes mēnesī:

● Kurss par garīgās dzīves praktiskiem aspektiem

Pārrunāsim kādu dzīves aspektu. Skaidrosim baznīcas viedokli. Priesteris vadīs meditāciju par šo tēmu. Neformālā gaisotnē diskutēsim par izvēlēto tēmu.

Katra mēneša 2.sestdienā, plkst. 17:30 – sāksim ar rožukroņa lūgšanu, tad 18:00- kurss. Kur: mūsu draudzes telpās.

● Rekolekcijas vakars

Tas ir brīdis klusumā, lai apskatītos kā atrast Dievu savā darbā, ģimenes attiecībās un ikdienas dzīvē. Ir pārruna par kādu tematu, kas ir saistīts ar garīgo dzīvi, kā arī lūgšanas brīdis, ko vada katoļu priesteris.  Rekolekcija beidzās ar Sv. Sakramenta godināšanu.

Katra mēneša 3.ceturdienā, plkst. 18.30. Kur:  Studentu viesnīca Āgenskalns, Baložu iela 6, Rīga (www.agenskalns.lv)

Ja ir jautājumi, zvaniet Mārtiņam tel. 29124221