Rīgas Garīgā Semināra rektora pr. Paula Kļaviņa vēstule

Rīgā,
2013. gada 15. jūlijā

 Augsti godātie Latvijas bīskapi, Priesteri un Diakoni,
Dārgie brāļi un māsas, mīļotā Dieva Tauta,

 Vēršos pie Jums ar lūgumu atbalstīt Rīgas Garīgo semināru ar augustā paredzēto kolekti. Tieši pirms 450 gadiem (1563. gada 15. jūlijā) Tridentes koncilā bīskapi vispārēji noteica semināru izveidi, lai labāk sekmētu topošo priesteru veidošanu saskaņā ar laikmeta prasībām. Rīgas Garīgais seminārs ar nesen (šā gada 5. februārī) apstiprināto audzināšanas programmu, kā arī 12. jūnijā uz 6 gadiem akreditēto studiju virzienu cenšas īstenot jauniešu cilvēcisko, garīgo, intelektuālo un pastorālo attīstību. Prieks par to, ka jūnijā tika ordinēti divi jauni priesteri, savukārt maijā četri studenti tika ordinēti par diakoniem...

Lasīt vairāk

Jauniesvētītā priestera Renāra Birkova primīcija Salaspilī 23.jūnijā

IMG_9010Viegli apmācies Līgo dienas rīts. Jau iztālēm dzirdama Salaspils Dievmātes – Rožukroņa Karalienes baznīcas zvana skaņa, kas ierastajā laikā vieglā balsī aicina vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus uz Sv. Misi. Šodien Salaspils draudzē jūtama ne tikai gatavošanās Sv. Jāņa Kristītāja svētkiem, bet arī primīcijas dievkalpojumam, ko celebrēs nesen ordinētais priesteris Renārs Birkovs. Pēc draudzes prāvesta lūguma un aicinājuma Sv. Misē skanēja latgaļu mēle, par ko baznīcēnu acīs bija redzams patiess prieks un aizkustinājums. Arī priestera homīlijas ievadv...

Lasīt vairāk

Izmaiņas dievkalpojumu kārtībā no 1. līdz 4. jūlijam

Sakarā ar priesteru rekolekcijām no 1. līdz 4. jūlijam Sv.Mises dievnamā nenotiks. Dievnams būs atvērts un ticīgie varēs lūgties individuāli.

Lasīt vairāk

Jūlija mēnesis mūsu draudzē

blood_3Vasara ir savā pilnbriedā un varam baudīt šo Dieva doto jauko laiku, lai uzkrātu spēkus ziemai. Atvēlēsim arī laiku lūgšanai, Svēto rakstu un baznīcas mācības lasīšanai. Veltīsim vismaz vienu stundu mēnesī, lai pagodinātu Jēzu Vissvētākajā Sakramentā. Vissvētākā Sakramenta adorācija notiks sestdien, 6. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 18:00.

Lūgsimies par mūsu draudzes baznīcas renovācijas projekta realizāciju, kas jau virzās uz priekšu un ir cerība, ka varēs sākties jau šogad. Aicinām veltīt vienu piektdienu jūlija mēnesī, gavējot ar maizi un ūdeni, nodomā par draudzes baznīcas renovācijas projekta izdošanos. Atbalstīsim renovācijas projektu arī materiāli, ziedojot.

Lūgsimies pāvesta nodomos

Vispārējais lūgšanu nodoms šomēnes ir par Pasaules Jauniešu dienām: Lai tās iedrošinātu kristīgos jauniešus kļūt par Kristus mācekļiem un Evaņģēlija misionāriem.”

Lūgšanu nodoms par evaņģelizāciju šomēnes ietver Āzijas kontinentu: “Lūgsimies, lai tas būtu atvērts Evaņģēlija vēstnešiem.”

Liturģiskais kalendārs

11.jūlijs, ceturtdiena – Sv. Benedikts, Sv.Mise 8:00

23.jūlijs, otrdiena – Sv. Brigita, Sv.Mise 18:00

Lasīt vairāk

Prelatūra Opus Dei aktivitates mūsu draudzē, jūnijā

LogoTicibas gads

06.jūnijā plkst. 18.00
draudzes telpā lekcija sievietēm.
Tēma – Slimnieku svaidīšanas un ordinācijas sakramenti

08.jūnijā plkst.17.00
Katehisma zināšanu padziļināšanas kurss vīriešiem.
Tēma – laju apustuliskā misija.

Lasīt vairāk

Jūnijs – Jēzus Sirds mēnesis

Jezus_sirds_1Jūnijs mūsu draudzē sākas ar daudziem notikumiem. 1. jūnijā Vissvētākā Sakramenta adorācija un dziedināšanas dievkalpojums, ko vadīs tēvs Jāzeps Sitnieks MIC. 2. jūnijā draudzes svētdienas skolas audzēkņi saņems 1. komūniju, bet vakarā vienosimies ar pāvestu stundu garā Vissvētākā Sakramenta adorācijā.

7.jūnijs – Vissvētākās Jēzus Sirds svētki, lieli svētki. Piedaloties Svētajā Misē, esot Dieva žēlastības stāvoklī un dievbijīgi noskaitot uzupurēšanās aktu Vissvētākajai Jēzus sirdij var saņemt atlaidas.

8. jūnijā pl.11:00 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē diakons Renārs Birkovs saņems priesterības sakramentu. Viņš ir bieži viesojies mūsu draudzē, izejot praksi un piedaloties mūsu draudzes svētkos.

23...

Lasīt vairāk

2.jūnija Sv.Mise un vakara adorācija

1. komunija

2. jūnijā priecīgs notikums mūsu draudzē –

11:00, Sv.Mises laikā

svētdienas skolas audzēkņi saņems 1. komūniju,

būs arī svinīga procesija ar četriem evaņģēliju lasījumiem.

 

18:00, atsaucoties mūsu pāvesta Franciska aicinājumam,

būs 1 stundu gara Visvētēkā Sakrameta adorācija.

Lasīt vairāk

Maijs – Vissvētākai Jaunavai Marijai veltīts mēnesis

Šai mēnesī pagodināsim mūsu Baznīcas Māti – Visv. Jaunavu Mariju, skaitīsim rožukroni un pārdomāsim rožukroņa noslēpumus, kā arī skaitīsim litāniju viņas godam.

Pāvesta lūgšanu nodomi maijā: 

Vispārējais Svētā tēva lūgšanu nodoms maija mēnesī ir veltīts tiem, kuri nes atbildību par taisnīgumu un tiesiskumu. “Lai tie, kuri pārvalda tiesisko varu, vienmēr rīkojas objektīvi un saskaņā ar sirdsapziņu!”

Misionārais pāvesta lūgšanu nodoms aicina pievērsties nākamo priesteru formācijas jautājumiem: “Lai Garīgie semināri, it īpaši misiju zemēs, veido priesterus pēc Jēzus Sirds parauga, pilnībā veltītus evaņģelizācijas darbam!”

Lasīt vairāk

Kalendārs

Lasīt vairāk