Dzīvā rožukroņa pulciņš

rosary1

„Atkal un atkal ar paļāvību ņemiet savās rokās rožukroni”.

“Cik daudz žēlastību caur Rožukroņa lūgšanu esmu saņēmis šajos
kalpošanas gados no Vissvētās Jaunavas Marijas!”

Svētīgais Jānis Pāvils II (Rosarium Virginis Mariae)

Pateicoties Rožukroņa lūgšanai, mūsu sirdis un prāts atveras Dieva mīlestībai un tādējādi tiek stiprināta mūsu draudzība ar Kristu. Lūdzoties Rožukroni, mēs Marijas skolā mācāmies atklāt un pildīt Dieva gribu. Rožukronis ir vislabākais ierocis cīņā pret kārdinājumiem un jebkuru ļaunumu. Ar to var izlūgt mieru savām sirdīm, savām ģimenēm un sabiedrībai, jo tas vieno cilvēkus un aicina uz piedošanu un vienprātību. Rožukronis ir arī garīgā spēka avots, kurš mums dod stiprinājumu žēlsirdības darbu veikšanai.

Mūsu draudzē darbojās divi Dzīvā Rožukroņa pulciņi.

   Dzīvā Rožukroņa kustība tika dibināta 1826.gadā, Francijā. Tās dibinātāja ir 27-gadīga francūziete Dieva kalpone Paulīna Marija Žariko (fr.Pauline-Marie Jaricot ).

   Dzīvā Rožukroņa pulciņu dalībniekiem katru dienu dievbījīgi jānoskaita viens Rožukroņa lūgšanas noslēpums pulciņa kopējā nodomā (1 Tēvs, mūsu… 10 Esi sveicināta, Marija… 1 Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam…). Katru mēnesi Dzīvā Rožukroņa dalībnieku nodomā tiek celebrēta Svētā Mise. Mūsu draudzē – latviešu pulciņa nodomā Svētā Mise tiek celebrēta mēneša pirmajā sestdienā, plkst.8.00, bet krievu – poļu pulciņa nodomā – mēneša pirmajā svētdienā, plkst.9.00. Iespēju robežās Dzīvā Rožukroņa kustības dalībnieki oktobrī piedalās dievkalpojumos, skaitot Rožukroņa lūgšanu. Dzīvā Rožukroņa pulciņa dalībnieka nāves gadījumā, viņa nodomā tiek celebrēta Svētā Mise. Visu Dzīvā Rožukroņa pulciņa mirušo dalībnieku nodomā kopējā Svētā Mise tiek celebrēta oktobrī – Rožukroņa lūgšanai veltītajā mēnesī.

 

Leave a reply