Kategorija JaunumiVai lūgties Rožukroni ir moderni?

Mūsu draudzes baznīcas altāra glezna

Pasaulē ir izgudroti dažādi ieroči, lai cilvēks gūtu uzvaru pār ienaidniekiem, bet tie visi galu galā nes nāvi arī pašiem ieroču lietotājiem. Ir viens „ierocis”, kurš ik dienas visā pasaulē nes svētības gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm un pat veselām tautām. Tas ir Rožukronis.

Rožukronis savā pastāvēšanas laikā ir glābis daudz tautas no agresoru uzbrukumiem, kā piemēram Austrijas tautu 1955.gadā, kad padomju karaspēks, pateicoties 700 000 cilvēkiem, kas vienprātīgi lūdzās rožukroni atvilka karaspēku. Ko Čehoslovākja un Ungārija nevarēja paveikt ar ieročiem, to Austrija paveica ar rožukroņa lūgšanām.

Kur meklējami rožukroņa pirmsākumi? Rožukroņa izcelšanās vēstures dati nav...

Lasīt vairāk

Svētdienas skola

Lasīt vairāk

KAPU SVĒTKI 2019. GADĀ

“Sniegsim mirušajiem palīdzību un atcerēsimies viņus.  Nekavēsimies palīdzēt tiem, kas miruši, un veltīsim par viņiem mūsu lūgšanas”
(Svētais Jānis Hrizostoms)

 

“Kungs, uzlūko mūsu mirušos brāļus un māsas, kas ir aizgājuši no šīs pasaules ar cerību uz augšāmcelšanos, un parādi viņiem savu žēlsirdību. Ļauj viņiem skatīt Tavu gaismu!”

 

Salaspils Vecajos kapos

 sestdienā, 6.jūlijā plkst.12.00

 Tilderu kapos

sestdienā, 13.jūlijā plkst.12.00

Doles kapos

sestdienā, 13.jūlijā plkst.16.00

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Maija mēnesis – Dievmātes mēnesis. Maija mēnesī Sv.Mises otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās tiks svinētas vakaros. Plkst 18:00 lūgsimies rožukroni un pēc tā Sv.Mise.

3. un 4. maijā Sv.Mises nenotiks.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Kristus ir augšāmcēlies!

Patiesi augšāmcēlies!

Lasīt vairāk

Sestdien, 6. aprīlī Sv.Mise nenotiks.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

25. marts – Kunga pasludināšanas svētki

25. martā, tieši deviņus mēnešus pirms Ziemassvētkiem, Baznīca svin Kunga pasludināšanas lielos svētkus. Tajos īpaši atcerēsimies notikumu, kad erceņģelis Gabriels pasludināja Jaunavai Marijai, ka viņa ieņems no Svētā Gara un dzemdēs Dēlu: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala” (sal. Mt 1, 30-33). Tajā brīdī faktiski viss bija atkarīgs no Marijas brīvās gribas – paklausīt ar savu brīvās gribas aktu, savu rīcību Dieva gribai, vai tomēr palikt šķietami drošajā “stabilitātes saliņā” bez pārmaiņām, vēl piebilstot: “Ko, nu, es…” Un ko tad Marija? “Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda” (Mt 1, 38a). Un notika! “Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums” (Jņ 1, 14a).

Sv. Mise mūsu draudzes baznīcā tiks svinēta 11:00 un 18:00 .

Lasīt vairāk

No 2. līdz 5. aprīlim Sv. Mises mūsu draudzes baznīcā nenotiks.

Jau 5. aprīlī, piektdien Sv. Mise notiks kā parasti. Svētdien 7. aprīlī varēs arī apskatīt Polijā restaurētos baznīcas liturģiskos traukus.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

19. marts, Sv. Jāzeps – Vissvētākās  Jaunavas Marijas līgavainis

LIELI SVĒTKI
Sv.Mise plkst. 11:00 un 18:00

Lasīt vairāk