Kategorija JaunumiLasīt vairāk

Lasīt vairāk

Ziemassvētku laika dievkalpojumu kārtība

24.decembris – Ziemassvētku vigilija
18.00 – Kristus Dzimšanas svētku vigilijas svētā Mise

25.decembris – Kristus Dzimšanas svētki

9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 – sv. Mise latviešu valodā
15.00 – sv. Mise Baldones katoļu draudzē

26.decembris Svētā Stefana svētku diena (II Ziemassvētki)
9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā

31.decembris – Vecgada diena


11.00 – sv. Mise latviešu valodā
18.00 – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētku vigīlijas sv. Mise, Te Deum, pateicība par aizvadīto gadu

1.janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes Lielie svētki

9.00 – sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā (Veni Creator)

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

AICINĀJUMS

katra mēneša 7.datumā vienoties kopīgā
Svētā Rožukroņa lūgšanā

Dievmātes godināšana vienmēr ir nesusi
brīnumaina spēka pilnus augļus

Katra mēneša 7.datumā
brīvi izvēlētajā vietā un laikā vienoti garā
lūgsimies vienu Svētā Rožukroņa daļu
par sevi un saviem tuviniekiem,
par priesteriem un draudzēm,
par ģimenēm, radiem, draugiem,
kaimiņiem, kolēģiem, labdariem,
par visiem, kuriem ir nepieciešamas
mūsu lūgšanas un kuriem mēs apsolījām lūgties

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Ņemot vērā aukstā laika sākšanos, darbadienu dievkalpojumi Salaspils katoļu draudzē no 22. novembra notiks draudzes telpās zem baznīcas. Svētās Mises darbadienās:

Pirmdien – 8.00
Otrdien 18.00
Trešdien 8.00
Ceturtdien 18.00
Piektdien 8.00
Sestdien 8.00

Svētdienās dievkalpojumi notiks baznīcā:

9.00 krievu valodā
11.00 latviski

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Latvijas Bīskapu konference par ticīgo dalību Svētajā Misē

Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Šis jautājums ir gana būtisks, kaut arī kādam varbūt šķiet – kāda starpība, kurā draudzē kā liturģija tiek piedzīvota. Kādēļ tas ir būtisks nevis otršķirīgs jautājums?

Liturģijā draudze un Baznīca vienojas kopīgā lūgšanā. Mēs kā indivīdi sanākam kopā, lai lūgtos kā viena tauta, to mēs izpaužam, lūdzoties vienā balsī, vienotā stājā. Pievienojam Latvijas Bīskapu konferences izstrādātās kārtības svarīgākos punktus, kuri tika apstiprināti, vienādojot ticīgo dalību Svētajā Misē:

1. Grēku nožēlas akts

Priesteris: Es atzīstos…

Visi: visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, (tikai trešo reizi sit krūtīs) mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

Pr...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk