Kategorija JaunumiLasīt vairāk

Ņemot vērā aukstā laika sākšanos, darbadienu dievkalpojumi Salaspils katoļu draudzē no 22. novembra notiks draudzes telpās zem baznīcas. Svētās Mises darbadienās:

Pirmdien – 8.00
Otrdien 18.00
Trešdien 8.00
Ceturtdien 18.00
Piektdien 8.00
Sestdien 8.00

Svētdienās dievkalpojumi notiks baznīcā:

9.00 krievu valodā
11.00 latviski

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Latvijas Bīskapu konference par ticīgo dalību Svētajā Misē

Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Šis jautājums ir gana būtisks, kaut arī kādam varbūt šķiet – kāda starpība, kurā draudzē kā liturģija tiek piedzīvota. Kādēļ tas ir būtisks nevis otršķirīgs jautājums?

Liturģijā draudze un Baznīca vienojas kopīgā lūgšanā. Mēs kā indivīdi sanākam kopā, lai lūgtos kā viena tauta, to mēs izpaužam, lūdzoties vienā balsī, vienotā stājā. Pievienojam Latvijas Bīskapu konferences izstrādātās kārtības svarīgākos punktus, kuri tika apstiprināti, vienādojot ticīgo dalību Svētajā Misē:

1. Grēku nožēlas akts

Priesteris: Es atzīstos…

Visi: visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, (tikai trešo reizi sit krūtīs) mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

Pr...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Draudzes sludinājumi 27.oktobrī

Šodien pēc katras svētās Mises būs lūgšana par slimniekiem un dziedināšanas lūgšanas.

No 2.-9.novembrim ir iespēja pieteikt savus mirušos uz kopīgajām svētajām Misēm par mirušajiem.

1.novembrī – Visu svēto diena, obligāti svinami svētki. Sv. Mises 9.00 krievu valodā, 18.00 latviski (pēc vakara Mises procesija par mirušajiem). 2.novembris – visu mirušo piemiņas diena. Sv. Mises 9.00 krieviski, 11.00 latviski. Pēc katras sv. Mises procesija par mirušajiem.

Mēneša pirmajā svētdienā, 3.novembrī 8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai, pēc galvenās svētās Mises dziedāta Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts un depozīcija.

Katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā svētā Mise 15.00 Baldones draudzē...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Baznīcas uzkopšana

Ir svarīgi, lai katrs, kas ienāk baznīcā jūtas labi, lai telpas ir uzkoptas un dievnams ir tīrs.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.

Lasīt vairāk

Vai lūgties Rožukroni ir moderni?

Mūsu draudzes baznīcas altāra glezna

Pasaulē ir izgudroti dažādi ieroči, lai cilvēks gūtu uzvaru pār ienaidniekiem, bet tie visi galu galā nes nāvi arī pašiem ieroču lietotājiem. Ir viens „ierocis”, kurš ik dienas visā pasaulē nes svētības gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm un pat veselām tautām. Tas ir Rožukronis.

Rožukronis savā pastāvēšanas laikā ir glābis daudz tautas no agresoru uzbrukumiem, kā piemēram Austrijas tautu 1955.gadā, kad padomju karaspēks, pateicoties 700 000 cilvēkiem, kas vienprātīgi lūdzās rožukroni atvilka karaspēku. Ko Čehoslovākja un Ungārija nevarēja paveikt ar ieročiem, to Austrija paveica ar rožukroņa lūgšanām.

Kur meklējami rožukroņa pirmsākumi? Rožukroņa izcelšanās vēstures dati nav...

Lasīt vairāk

Svētdienas skola

Lasīt vairāk

KAPU SVĒTKI 2019. GADĀ

“Sniegsim mirušajiem palīdzību un atcerēsimies viņus.  Nekavēsimies palīdzēt tiem, kas miruši, un veltīsim par viņiem mūsu lūgšanas”
(Svētais Jānis Hrizostoms)

 

“Kungs, uzlūko mūsu mirušos brāļus un māsas, kas ir aizgājuši no šīs pasaules ar cerību uz augšāmcelšanos, un parādi viņiem savu žēlsirdību. Ļauj viņiem skatīt Tavu gaismu!”

 

Salaspils Vecajos kapos

 sestdienā, 6.jūlijā plkst.12.00

 Tilderu kapos

sestdienā, 13.jūlijā plkst.12.00

Doles kapos

sestdienā, 13.jūlijā plkst.16.00

Lasīt vairāk