Kategorija Pāvests Francisks“Bez svētdienas mēs nevaram dzīvot”(1. katahēze)

Tuvojoties pāvesta vizītei mūsu draudzes mājas lapā ievietosim pāvesta Franciska  katahēžu sēriju par Sv.Misi.

PĀVESTS FRANCISKS

2017. gada 8. novembra vispārējā audience

Dārgie brāļi un māsas, labrīt!

Šodien mēs sākam jaunu katehēžu sēriju, kas virzīs mūsu skatienu uz Baznīcas “sirdi”, proti, Euharistiju. Ir būtiski, lai mēs, kristieši, skaidri saprastu Svētās Mises vērtību un nozīmi, lai arvien pilnīgāk uzturētu mūsu attiecības ar Dievu.

Mēs nevaram aizmirst lielo kristiešu skaitu, kuri visā pasaulē vēstures 2000 gados miruši, aizsargājot Euharistiju; un cik daudzi, vēl šodien, riskē ar savām dzīvībām, lai piedalītos svētdienas Misē. 304...

Lasīt vairāk

Gatavojoties Pāvesta vizītei

Pāvesta Franciska vizīte šī gada septembrī būs nozīmīga visai Latvijai. Viņš nebrauc tikai pie katoļiem. Viņš brauc pie ikviena – gan pie citu konfesiju kristiešiem, gan pie tiem, kas sevi neatzīst par ticīgajiem. Pāvests brauc, lai uzrunātu ikvienu, kas ilgojas pēc mīlestības un patiesuma.

Kopš 8. jūnija Radio Marija Latvija ēterā izskan raidījums „Pētera pēdās”, kura mērķis ir palīdzēt gatavoties pāvesta vizītei Latvijā. Tajā tiek aplūkots, kas ir pāvests, kāpēc viņš ir, pāvestības vēsture, pāvesta Franciska personība, viņa vizītes Latvijā organizācijas gaitas un lietas, kurām viņš pievērš uzmanību un uz kurām aicina arī citus.

Gan par šīm tēmām, gan par visu, kas saistīts ar pāvestu un viņa vizīti Latvijā, var dzirdēt ra...

Lasīt vairāk

Latvijas bīskapu vēstījums sakarā ar pāvesta Franciska vizīti

Godātie priesteri, dārgā Dieva tauta!

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Atbildot uz Latvijas valsts un katoliskās Baznīcas Latvijā ielūgumu, šī gada 24. septembrī pāvests Francisks kā svētceļnieks ieradīsies mūsu zemē. Viņš ieradīsies pildīt savu sūtību stiprināt brāļus un māsas ticībā (sal. Lk 22, 32) un palīdzēt mums atrast ceļu uz vienotību starp kristiešiem Latvijā, lai piepildītos Kristus vārdi: “Lai visi ir viens.” ( 17, 21) Tā ir liela žēlastība mums visiem.

Pāvesta Franciska viesošanās dod mums iespēju atcerēties Jāņa Pāvila II vēsturisko vizīti Baltijas valstīs pirms 25 gadiem. Toreiz ar sajūsmu uztvērām viņa klātbūtni Latvijā un pravietiskos vārdus par brīvību...

Lasīt vairāk